Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 00
71 26 81 01
IKT-konsulent 915 16 756
Skatt 481 27 721
Skatteoppkrever 904 15 441
IKT-lærling 71 26 81 01
Økonomisjef 482 07 775
IKT-konsulent 412 26 087
IKT-sjef 410 87 271