Ansattoversikt


Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Lønnsmedarbeider 992 89 238
Fagansvarlig lønn 482 54 673
Lønnsmedarbeider 482 89 709
Personalsjef 916 84 940
Lønnsmedarbeider 482 84 039
Personalrådgiver 922 83 901
Lønnsmedarbeider 992 89 239