Ansattoversikt


Teknisk drift og anlegg

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og anlegg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 454 81 314
Rådgiver eiendom 916 41 862
Leder Driftsavdeling 938 72 216
Ingeniør 988 05 539
Enhetsleder teknisk drift og anlegg 406 37 287
Renholdsleder 922 46 460
Konsulent 900 36 053
VA-Ingeniør 475 19 014
Arbeidsleder private avløp 997 02 264