Ansattoversikt


Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fræna ungdomsskole, Bøtunet, Sylte/Malme og Aureosen/Jendem 959 96 601
Vedlikehold 416 77 952
Fræna sjukeheim, Frænahallen, legekontoret og hovedkjøkkenet 922 51 033
Hustad skole, barnehage og Farstad omsorgssenter 958 77 769
Bud skule, barnehage og Lundhaugen 917 72 876
Haukås skole, Tornes skole og barnehage 400 11 775