Ansattoversikt


Helse og familie - Barnevernet

Ansatte i avdelingen Barnevernet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sensitive personopplysninger skal sendes via e-dialog. 71 26 81 00

Sikker digital post til oss - eDialog. 

Organisasjonsnummer til barnevern som skal benyttes ved digital sending er:
9838 61 156

Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Leder barnevern
Merkantil
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent