Viktig informasjon om stenging av matrikkel og grunnbok i hele landet deler av desember 2019

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

Hvorfor?

  • Sikre at kommune- og regionreguleringene blir ivaretatt i matrikkel og grunnbok fra 1. januar 2020, når reformene trer i kraft
  • Redusere risiko og sikre kvalitet for 110 millioner dataendringer i matrikkel og grunnbok
  • Redusere risiko ved digital flytting av 3,6 millioner innbyggere
  • Sikre at andre får tid til å forberede sine systemer med data fra matrikkel og grunnbok

Konsekvenser

  • Ingen matrikkelføring i noen av landets kommuner i perioden matrikkelen er stengt. Dette betyr bl.a. at eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistering ikke kan utføres.
  • Ingen innsending av matrikkeldokumenter til tinglysing
  • Ingen føring av konsesjon i matrikkelen. Egenerklæringsskjema kan sendes på papir.
  • Ingen tinglysing i perioden grunnboka er stengt.


Kartverkets innsynstjenester, eksempelvis Seeiendom og E-handel, er tilgjengelige gjennom hele perioden som registrene er stengt. NB! Tjenestene viser data fra frystidspunktet.

Les mer om kommune- og regionreformene på: https://www.kartverket.no/kommunereform/

Kontaktinformasjon

Finn Kjetil Viken
Konst. brannsjef, oppmåling
E-post
Mobil 418 62 240