Vedtatt budsjett og økonomiplan i Fræna kommune 2019-2022

Her kan dere lese Fræna kommune sin sitt vedtatte budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022. 

http://budsjett.frana.kommune.no/2019/

Budsjett og økonomiplan var behandlet i kommunestyret 13.12.2018.

Kontaktinformasjon

Ole Rødal
Økonomisjef
E-post
Mobil 482 07 775