Står du i manntallet?

For å stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall.
 

Du kan undersøke om du står i manntallet ved å henvende deg til Sørviskontorene i Eide og Fræna. Du kan spørre via epost: postmottak@frana.kommune.no eller per tlf. 71 26 81 00/71 29 91 00. Manntallslistene ligger ute på Sørviskontorene fra 11.juli til og med valgdagen 9. september.

Det er din folkeregistrerte adresse pr 30.06.2019 som ligger til grunn for manntallet som benyttes ved valget høsten 2019. Står du ikke folkeregistrert i Eide eller Fræna 30.06.2019 må du enten stemme i den kommunen du står registrert i på valgdagen, eller forhåndsstemme her eller i en hvilken som helst annen kommune innen 06.09.2019.

Kontaktinformasjon

Merete Rødal
Enhetsleder Sørviskontoret. Veiledning byggesak/fradeling, kommunale boligtomter, hjemmeside
E-post
Mobil 959 61 024