Søknad om momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1.6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Søknadfristen er 1. september 2019

Det er mange som ikke søker

Erfaring fra tidligere år viser at det er mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges idrettsforbund, 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskeforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Du kan lese mer om momskompensasjon til frivillige organisasjoner på hjemmesiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Der finner du informasjon om viktige endringer.  

Dersom du lurer på noe, ta kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller på telefon 57 82 80 00

Minstegrenser

For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrenser 100 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 7 000 kroner i merverdikostnader som det kan søkes kompensasjon for. Underledd trenger ikke å ta hensyn til minstegrense, da de er med i søknaden fra sentralleddet. 

Søknadfrist

Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2019. 
Sentralledd har sine egne frister, for rapportering fra underleddene. Se fristene på den aktuelle organisasjonens hjemmesider. 

Alle mottakere av mva. kompensasjon må være registrert i Frivilligregisteret innen 1. september 2019. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd.