Skoleruta 2019 - 2021

Her finner du oversikt over skoleruta for 2019 - 2021, den inneholder en oversikt over skole- og feriedager.

Skoleruta høsten 2019
Høsten 2019 Periode Antall skoledager
August Første skoledag: Mandag 19. august 10
September 21
Oktober Høstferie uke 41: Mandag 7. - fredag 11. oktober 18
November 21
Desember Siste skoledag før jul: Fredag 20. desember 15
Skoleruta våren 2020
Våren 2020 Periode Antall skoledager
Januar Første skoledag etter jul: Mandag 6. januar 20
Februar Vinterferie uke 8: Mandag 17. - fredag 21. februar 15
Mars 22
April Påskeferie: Mandag 6. april - mandag 13. april. Første skoledag etter påskeferie er tirsdag 14. april 16
Mai Elevfri dag: 22. mai 18
Juni Siste skoledag: Fredag 19. juni 14

 

Skoleruta høsten 2020
Høsten 2020 Periode Antall skoledager
August Første skoledag: Mandag 17. august 11
September 22
Oktober Høstferie uke 41: Mandag 5. - fredag 9. oktober 17
November 21
Desember Siste skoledag før jul: Fredag 18. desember 14
Skoleruta våren 2021
Våren 2021 Periode Antall skoledager
Januar Første skoledag etter jul: Mandag 4. januar 20
Februar vinterferie uke 8, mandag 22. - fredag 26. februar 15
Mars Påskeferie: Mandag 29. mars - mandag 5. april 20
April Første skoledag etter påske: Tirsdag 6. april 19
Mai Elevfri dag: Fredag 14. mai 17
Juni Siste skoledag før sommerferie: 18. juni 14

 

Skoleruta Møre og Romsdal fylkeskommune