Rapport om skolestruktur i Fræna kommune

Telemarksforskning har på oppdrag fra Fræna kommune sett på skolestrukturen knyttet til tre skoler. Disse skolene er Haukås, Sylte/Malme og Tornes. De har sett på kvaliteten til de ulike skolene, skolebyggene, skysskostnader, skolens betydning i lokalsamfunnet med mer.  

De tre alternativene som danner bakgrunnen for oppdraget er:

  • Realisering i tråd med gjeldende vedtak, utbygging av Sylte og Haukås
  • En felles skole for de tre skolekretsene (Sylte/Malme, Tornes og Haukås) på Haukås
  • En 1-4 skole for Sylte/Malme, og 1-4 skole for Tornes

Telemarksforskning anbefaler at 1.-4. klasse beholdes ved Sylte/Malme og Tornes, mens 5.-7. klasse legges til Haukås skole.