Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Det er nå åpnet for å søke om produksjonstilskudd for 2019. 

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Foretak som leverer søknaden innen fristen vil kunne endre opplysningene i søknaden innenfor 14 dager uten å få trekk.

Foretak som oppfyller kravene i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, kan søke om tilskudd. Dette innebærer blant annet at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon. Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

For å ha tilgang til tjenesten må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller enkeltrettighet til tjenesten.

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet for en aktør, kan du se under menypunktet ”Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til”. Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Søknadsskjema for produksjon- og avløserstilskudd

Kontaktinformasjon

Niels Christian Langset
Ingeniør
E-post
Mobil 902 95 020
Trygve Siira
Landbruk Eide
E-post
Mobil 911 43 224
Jermund Vågen
Landbrukssjef
E-post
Mobil 975 70 799
Hilde Kjersem Kolberg
Rådgiver
E-post
Mobil 913 40 261