Nye telefonnummer til ansatte på rådhuset

Alle internnummer er erstattet med mobilnummer. Se "Finn ansatt" på hjemmesiden vår - der ligger alle ansatte med mobilnummer og e-postadresse. 

 

Sentralbordnumrene er fremdeles de samme:

Rådhuset: Tlf: 71268100
IKT-Support: Tlf: 71268101
Helsestasjonen: Tlf: 71268300
Fræna legekontor: Tlf: 71268200

Kontaktinformasjon

Sørviskontoret
E-post
Telefon 71 26 81 00