Leksehjelp

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. 
Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne.


Det er frivillig om man vil delta.

Målgruppe for leksehjelp ved Frænaskolen

I 2015 vedtok Stortinget en endring når det gjelder leksehjelp i grunnskolen. Mens dette tilbudet tidligere har vært knyttet til 1. – 4. trinn, kan hver enkelt kommune nå selv bestemme hvor de vil legge tilbudet fra 1. – 10. trinn.

Frænaskolen har kommet frem til at det er ønskelig å tilby leksehjelp på 5, 6 og 7 trinn som hovedregel.

Leksehjelpen vil bli fordelt med 2,5 timer i uken per trinn.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

 

Påmelding

Påmelding er bindende, men det vil ved søknad fra foresatte være mulig å endre eller avslutte leksehjelpen for enkeltelever, dersom behovet endrer seg i løpet av skoleåret. Søknadsfristen er 31 august hvert år. Dersom du ønsker å søke om leksehjelp etter fristen - ta direkte kontakt med den skolen det gjelder.

Kontaktinformasjon

Kim Atle Kvalvåg
Skolefaglig rådgiver
E-post
Mobil 958 16 408

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25