Kurs i mestring av angst og depresjon

Strever du med nedstemthet og/eller angst?

Vi er et lavterskeltilbud til mennesker med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet omfatter innbyggerne over 16 år som er bosatt i Eide og Fræna kommune.

De som tar kontakt/melder seg på dette kurset må være motivert for å arbeide med sine utfordringer.

Rask psykisk helsehjelp benytter kognitiv terapi som metode.

 

Klikk for stort bilde