Kartlegging av private avløp - Malme

Det er godt over tusen bygninger i kommunen som ikke er tilknyttet offentlige anlegg. Fræna kommune jobber med å utarbeide en plan over private avløpsanlegg frem mot 2022. Som grunnlag for planen gjennomfører vi en omfattende registrering av alle private avløpsanlegg. Nå er turen kommet til Malme-området. 

Under finner dere et kartleggingsskjema som vi ønsker skal fylles ut for hvert enkelt anlegg. Vi berfor om at spørsmålene under besvares og returneres til kommunen. 

Skjema - kartlegging av private avløp (PDF, 191 kB)