Kantklipping

Arbeidet med kantklipping pågår kontinuerlig langs kommunale veier vår og sommer.

Vi oppfordrer alle til å se etter egne trær og busker som vokser inn på kommunale veier, jmf. vegloven §31 og §43 og naboloven. Trær og busker bidrar til en trivelig og lun atmosfære. Vekst ut over offentlige områder og veger kan imidlertid hindre sikt, skjule viktig trafikkinformasjon eller tvinge trafikanter ut i vegbanen. Vegetasjon kan således være til hinder for den allmenne ferdsel og trafikksikkerheten. Både myke trafikanter og bilister kan utsettes for fare.

 

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei eller gang- og sykkelvei er det du som har ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot veikryss.

 

Vi anbefaler derfor alle å sjekke sikten ved egen avkjørsel, slik at alle kan ferdes trygt forbi eiendommen din. I tillegg til å skape trafikkfarlige situasjoner, er også busker og trær som vokser inn på veibanen til hinder for de som brøyter og strør veiene på vinterstid.

 

Statens vegvesen sin artikkel om å klippe hekker og busker finner du her.