Invitasjon til næringslivet - gi dine innspill til kommuneplanens samfunnsdel 21. mars 2019

Hustadvika kommune & Hustadvika Næringsforum inviterer næringslivet i Fræna og Eide kommuner til medlemsmøte der en kan komme med innspill til kommuneplanens samfunnsdel for nye Hustadvika kommune.