Invitasjon til åpent informasjonsmøte - gjennomgang av dagens helse-og omsorgstjenester i Eide og Fræna

Prosjektorganisasjonen for Hustadvika kommune har inngått avtale med konsulentfirmaet PWC, for en gjennomgang av dagens Helse- og omsorgstjenester i Eide og Fræna kommuner. Gjennomgangen og de analyser firmaet gjør skal skape grunnlag for tjenesteutformingen i den nye kommunen. 

Gjennomgangen skal omhandle hjemmebaserte tjenester, omsorgsboliger, og institusjonstjenester.  Analysen skal bygge på den demografiske utviklingen, de økonomiske ressursene som er tilgjengelige, og ta sikte på en utviklings av tilbudet i et 20 (30) års perspektiv.

I den forbindelse vil vi etter oppstartsmøte den 23.08.18 invitere til et ÅPENT informasjonsmøte. På dette møte vil man ta en gjennomgang av prosjektet, prosjektmandat, gjennomføringsplan, plan for involvering og medvirkning.

Det vil bli anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

 

Målgruppen er:  Alle interessenter, ansatte, tillitsvalgte, politikere og representanter i råd og utvalg i Eide og Fræna

 

Vel møtt til et ÅPENT informasjonsmøte

 

Dato:       Torsdag 23.08.18

Kl:            1400 – 1500

Sted:        Kommunestyresalen i Fræna

 

Vel møtt!

 

Med hilsen

 

Jan Morten Dale

Kommunalsjef