Høring - konsesjon for settefisk av laks og aure på Indre Harøy

Salmon Evolution AS søker om tillatelse til å drive akvakultur av settefisk for laks, aure og regnbueaure ved klarert lokalitet for matfisk på land på Indre Harøy i Fræna kommune. Tillatelsen gjelder 7,5 millioner settefisk.

 

Eventuelle merknader kan sendes til: Fræna kommune, Teknisk forvaltning, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen. Eller på e-post til: postmottak
 

Kontaktinformasjon

Geir Tore Vestad
Næringskonsulent
E-post
Mobil 928 38 783

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25