Har du lyst å bli instruktør?

Klikk for stort bilde

 

 

Vi søker frivillige instruktører til treningsgrupper for seniorer 

Vi søker etter personer som har interesse for og lyst til å lede treningsgrupper for eldre. Målgruppen for treningen er eldre med begynnende funksjonssvikt og ustøhet. Gruppene gjennomføres én gang per uke på dagtid, og vi ønsker å ha to instruktører per gruppe slik at en kan dele på ansvaret. 

Potensielle instruktører vil få opplæring i form av et tredagers kurs, i tillegg til kurs i førstehjelp, og vil bli fulgt opp av fysioterapeuter i Fræna kommune. 

Treningsgruppene er et ledd i satsningen på fallforebyggende arbeid blant hjemmeboende eldre i Fræna. 

Per i dag har vi 4 sertifiserte frivillige instruktører og 2 sertifiserte fysioterapeuter som koordinerer tilbudet og følger opp instruktørene. Vi har startet opp gruppe i Aureosen, på Hustad og i Elnesvågen.  

Vi ønsker flere instruktører som kan dele på oppgaven, og vi ønsker å få til et tilbud også i Bud. 

Vi søker derfor personer som kan tenke seg å bidra som frivillig instruktør særlig på Hustad og i Bud! 

 

Ved interesse, ta kontakt med:  

Torunn Grønseth, ledende fysioterapeut 

Mobil: 48205618 

epost: torunn.gronseth@frana.kommune.no