Gratis opplæringskurs til alle innbyggere

Kurset «Sikkerhet i hverdagen» er for alle som bruker internett i hverdagen, enten hjemme eller på jobb.

Hver leksjon tar maks 5 minutter å gjennomføre

Norsk senter for informasjonssikring har gjennom sitt oppdrag et tydelig med-ansvar for at befolkningen har kunnskaper, holdninger og en adferd som gjør dem til trygge digitale innbyggere.

Som en del av Nasjonal sikkerhetsmåned i 2018 utvides opplæringstilbudet til også å omfatte den enkelte innbygger, ikke bare ansatte i norske bedrifter.

Kurset som tilbys ligger på nettvett.no og vil være tilgjengelig for de som ønsker å ta dette kurset ikke bare nå i oktober, men gjennom hele året. Kurset vil fortløpende bli videreutviklet, slik at det alltid inneholder tidsriktig informasjon og er relevant i forhold til hva folket opplever på internett.

Her finner du kurset "Sikkerhet i hverdagen"