Gratis foredrag om velferdsteknologi

Tid og sted: Mandag 21.oktober kl. 17.00 i auditoriumet på Fræna videregående.

ER DET TRYGT Å BLI ELDRE I DITT EGET HJEM?

I regi av eldrerådet og hjemmebaserte tjenester i Fræna kommune arrangerer vi et gratis foredrag om velferdsteknologi. Vi får besøk av foredragsholder fra Pensjonistforbundet som skal gi oss innføring i relevante og interessante tema.Velferdsteknologi er for mange ukjent, dette ønsker vi gjøre noe med.

Det vil bli tatt opp spørsmål som:

  • Hva er velferdsteknologi?
  • Hva kan du oppnå med velferdsteknologi?
  • Når kan du trenge slike hjelpemidler?

For alle interesserte!
Velkommen.