Godt drikkevann - kommunens ansvar

Klikk for stort bilde

Ingen kan ha unngått å få med seg at over 2.000 innbyggere i Askøy kommune har blitt syke de siste ukene pga. dårlig kvalitet på drikkevannet. Godt drikkevann til innbyggerne er avgjørende. Dette er kommunen sitt ansvar.

Fræna kommune har gode rutiner på ettersyn og vedlikehold av drikkevannsanleggene våre. Det meste av drikkevannet i kommune kommer fra Trolldalsvatnet i Eide. Det er Eide Vassverk som drifter denne forsyningen. Eide Vassverk er en profesjonell aktør, og har gode anlegg for vannbehandling.

Fræna kommune har 7 høydebasseng. Disse rengjøres grundig både utvendig og innvendig 2 ganger i året. Dersom det avdekkes behov for utbedringer, tas disse tak i umiddelbart.

Alle hovedvannledninger spyles og rengjøres med plugg (svamp) hvert 5. år.

Det tas vannprøver fra alle høydebassengene våre hver 4. uke.

Vi blir jevnlig kontrollert av Mattilsynet – sist i 2018. Tilsynet avdekket ikke avvik. Ett av høydebassengene vår er av eldre årgang, og planlegges fornyet i nær framtid. På dette anlegget har vi enda hyppigere overvåkning, og det tas ukentlige vannprøver.

Prøvene fra høydebassengene har hittil ikke avdekket skadelig innhold av bakterier. Gode rutiner er viktig! Vi ønsker å være føre-var.

Ønsker dere en god sommer med godt og trygt drikkevann i springen!

RÅDMANNEN