Gladnyhet fra RIR - Varhol gjenvinningsstasjon holder åpent annenhver lørdag fra 1. April

Varhol Gjenvinningsstasjon holder åpent lørdager mellom kl 10.00-14.00 i partallsuker.  Det er fremdeles langåpent til kl 19.00 hver torsdag. 

(Gjenvinningsstasjonen i Årødalen har samme åpningstid på lørdager i oddetallsuker).