Første folkemøte om fremtidens Hustadvika gjennomført - kom og del dine tanker på folkemøtene fremover!

Klikk for stort bilde

Mandag 29.04 ble det første folkemøtet om ny kommuneplan for Hustadvika gjennomført på Frodehuset på Eide. Rundt 40 personer møtte opp for å få informasjon og komme med sine innspill. 

Rådmann i Fræna, Anders Skipenes, ønsket velkommen. Han stilte spørsmålet "Hvordan ser kommunen din ut om 12 år?" Kommuneplanen sin samfunnsdel er et av de viktigste verktøyene kommunen styres etter, både politisk og administrativt. Vi trenger gode innspill fra innbyggerne våre; hva er bra i dagens kommuner - og hva kan vi bli bedre på? Hvordan ønsker du at Hustadvika kommune skal utvikle seg? Engasjerte innbyggere = en bra kommune. 

Birger Laugsand er lærer på ungdomsskolen på Eide, MOT-ambassadør og engasjert i både ski og fotball i Eide. Han fortalte om det brede tilbudet av aktiviteter som er å finne på Eide for barn og unge. UngData-undersøkelsen viser at ungdommene på Eide er mer aktive enn gjennomsnittet i landet vårt, og det er svært gledelig. Det som mangler er et tilbud til dem som ikke har lyst å satse innen en eller flere av særidrettene. For de minste er det allidrett - kanskje det kunne vært en idè med allidrett for ungdommene også? Å møtes for å spille en uformell innebandykamp eller bordtennis. Kanskje kunne vi fått til en god utstyrsentral slik at en ikke trenger å investere i utstyr for å være med.  Han tok også opp at det er viktig at det opprettes en samarbeidsavtale mellom idrettsrådet i Hustadvika og Hustadvika kommune.

Klikk for stort bildeDiana Nogva er leder i Eide Jeger og Fiskeforening og fortalte om alle aktivitetene de driver med - året rundt. Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel gir gode muligheter for samarbeid mellom kommunen og ulike lag og organisasjoner. Det er viktig å legge enda mer til rette for gode turopplevelser for alle, bygge gapahuker og gjøre badeplasser mer tilgjengelig. Ordnede toalettforhold og god søppelhåndtering er også viktig.  

Etter innleggene ble det jobbet i grupper, der det ble gode diskusjoner rundt bordene om hva de frammøtte synes er viktig å prioritere fremover. Alle innspill ble skrevet ned og overlevert til administrasjonen som skal bruke dem i det videre planarbeidet. Hotell på Atlanterhavsveien, sosiale samlingsplasser med servering av rimelig middag og aktivitetstilbud til de med skrantende helse var blant innspillene som ble lagt frem. 

Kommuneplanens samfunnsdel blir en av de første sakene det nye kommunestyret i Hustadvika skal behandle. De som jobber med planen har hatt og skal ha møter med næringsliv, landbruk, ungdomsrådene, idrettsrådene, livssynsorganisasjonene, barne - og ungdomsskolene, videregående, idrett- og friluftsorganisasjonene, eldreråd, råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne med flere.

I tillegg arrangeres det nå folkemøter rundt om i begge kommunene for alle innbyggerne våre. Kom på folkemøtene - vi ønsker å høre DIN mening!

Tid og sted for de neste folkemøtene er som følger:

Torsdag 02.05.2019 Samfunnshuset i Bud
Tirsdag 14.05.2019 Ungdomshuset på Vevang
Onsdag 15.05.2019 Kommunestyresalen, Elnesvågen
Tirsdag 21.05.2019 Bygdahuset Vonheim, Malmefjorden

Tidspunkt for alle møtene er mellom kl 18.00 og 20.30.