Eldredagen 2019

Tirsdag 1.oktober ble FN's internasjonale eldredag markert i Fræna. Arrangementet tok sted på Frænabu, og hadde et variert program, god mat og fin underholdning. Det var ca. 70 påmeldte.

Arrangementet ble åpnet og ledet av eldrerådets leder, Knut Sæbø. Han kunne fortelle om eldrerådets arbeid, og selv har han vært leder de siste 8 årene. Deretter ble det fellessang der Liv og Torbjørn Kvernberg spilte til sangene. Til middag ble det servert nydelige kjøttaker m/tilbehør, og det var god stemning rundt bordene. Etter maten var det tid for hilsen fra ordføreren,Tove Henøen, hun overrakte også blomster til det avtroppende eldrerådet. 

Vi fikk besøk av Lisa Stenberg fra kulturskolen i Fræna, som hadde et variert program. Dette viste seg å være et multitalent, som kunne spille på både ukulele, gitar og fele. Vi er så takknemlige for at vi har så mange flinke elever ved kulturskolen. 

Etter underholdningen var det tid for dagens taler, kommunedirektør i Hustadvika kommune, Per Sverre Ersvik. Han kunne orientere om kommunesammenslåingen og prosessen rundt dette. Et interessant og aktuelt tema om dagen, nå er det nemlig kun 90 dager igjen til vi blir en ny kommune. 

Kaffe og kake ble servert, og det ble oppfordret til å ta en prat på bordene og skrive ned eventuelle spørsmål man satt inne med.

Kommunalsjef for Helse og Velferd, Jan Morten Dale, var tilstede sammen med kommunedirektøren for å kunne svare ut det man måtte lure på. Jan Morten tok til orde og kunne snakke litt om eldreomsorg i Hustadvika. Deretter var det tid for spørsmålsrunde, og spørsmålene ble lest opp av Brit Grell og Målfrid Bakken fra Eldrerådet. Mange interessante spørsmål ble stilt. Det er flott med engasjement! 

Den kjekke kvelden ble avsluttet med Fager kveldssol, med Liv og Torbjørn som spilte til. 

Eldrerådet takker så mye for oppmøte og håper enda flere tar turen neste år. Dette var den siste eldredagen i Fræna kommune, neste blir for Hustadvika kommune. 

Litt info om eldrerådet

Hver kommune og fylkeskomme skal ha eldreråd. Alle saker som gjelder eldre skal forelegges for rådet. Rådet kan også ta opp saker på eget initiativ.

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organer. Det er viktig at synspunkter fra eldre blir ivaretatt i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosesser og det er derfor krav om eldreråd i hver kommune og fylkeskommune.

I Hustadvika kommune skal det nå velges nytt Eldreråd for 4 år. Det er ei valgnemnd oppnevnt av kommunestyret som skal legge frem forslag til kommunestyret på nye medlemmer.

Kunne du tenkt deg å være medlem i det nye eldrerådet? I så fall kan du melde din interesse til servicekontorene i Fræna og på Eide så vil de videreformidle dette til valgnemnda.

Les mer om hva et eldreråd gjør her.

Kontaktinformasjon

Elin Kleppen Fedje
Sekretær i Eldrerådet, postregistrering for teknisk etat, hjemmeside, ledsagerbevis og sekretær for Bjørnsund leirskole.
E-post
Mobil 901 02 130