Eiendomsskattelistene 2019

Skattelistene for eiendomsskatt i Fræna kommune ligger ute til offentlig ettersyn fra 28.02.2019 og i tre uker (21.03.2019), jfr. eiendomsskatteloven § 15, 2.ledd.

Eiendomsskattelistene 2019
Eiendomsskatteliste for boliger -  formuesgrunnlag (PDF, 550 kB)
Eiendomsskatteliste for næringseiendommer (PDF, 159 kB)

 

Disse skattesatsene er gjeldende for eiendomsskatten i 2019 :

For bolig og fritidseiendommer er skattesatsen 3,5 promille. Det er innført et bunnfradrag på kr 200 000. 

Skattesatsen på skattepliktige eiendommer ellers og på produksjonsutstyr og installasjoner er på 7 promille. 

I følge eiendomsskattelovens § 19 kan du klage på fastsatt eiendomsskattetakst hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt. Du kan ikke klage på samme grunnlag som tidligere år.

Klagen kan sendes til:

Eiendomsskattekontoret for Fræna og Eide, Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen eller på e-post til eiendomsskatt@frana.kommune.no innen 6 uker fra 01.03.2019.

For boliger som betaler eiendomsskatt ut fra formuesgrunnlag, er formuesgrunnlaget som brukes i år fra 2017. Grunnlaget for eiendomsskatt er 80% av formuesgrunnlaget. Om det har skjedd endringer eller du ønsker å klage på formuesgrunnlaget på boligen din retter du klagen til Skatteetaten.

Eiendomsskatten for 2019 er delt i 4 like store terminer og kommer på samme faktura som de andre kommunale avgiftene. Forfallsdatoer er 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november 2019.  

Kontaktinformasjon

Eva Gule Male
Skatteoppkrever
E-post
Mobil 904 15 441
Kari-Anne Lyngstad
Skatt
E-post
Mobil 481 27 721

Åpningstider

Mandag - fredag:
Vintertid (15.9-14.5) 
08:00 - 16:00

Sommertid (15.5-14.9)
08:00 - 15:25

Adresse

Tingplassen 1
6440 Elnesvågen