Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 Hustadvika kommune

Klikk for stort bilde 

 

Formannskapet behandlet Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 torsdag 21.11.2019. De vedtok kommunedirektørens tilråding mot to stemmer. Det ble lagt inn en endring fra kommunedirektøren i møtet:

Prosjekt ny Haukås skole får et tillegg på 25 mill. kroner i 2021. Dette for å få inn bevilgning til gymnastikksal. Låneopptaket i 2021 vil øke med 20 mill. kroner. På årsbasis vil finansieringsutgiftene øke med 1,0 mill. kroner. Økning i rente og avdragsutgifter salderes mot avsetning til disposisjonsfond i 2022 og 2023.

 

Nå legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.2019.

Gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema. Frist for innspill er 11.12.2019

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.

Ønsker du å lese saksframlegget til Formannskapet går du inn på denne lenken.  Her finner du hele innkallingen til Formannskapet, budsjett og økonomiplan er siste sak. 

Høringsinnspill legges ut her fortløpende: