Besøk fra Haukås skole - markering av Verdensdagen for psykisk helse

Klikk for stort bildeI dag fikk kommunehuset besøk av hele Haukås skole, som kom gående i tog fra skolen og hit til oss i forbindelse med markering av Verdensdagen for psykisk helse. Skolen har hatt teamet på agendaen hele uka og hatt en annerledes uke med ulike aktiviteter. Med årets tema «Vær raus» oppfordres alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og andre kan bidra til god psykisk helse.

Klikk for stort bildeFørst sang alle elevene for oss, deretter snakket inspektør/spesialpedagogisk koordinator ved Haukås skole Irene Vågøy og ordfører Tove Henøen om viktigheten av vår psykiske helse og at vi må ha fokus på dette fra tidlig alder. Med årets tema "Vær raus" oppfordres vi alle til å vise raushet i hverdagen. Å være raus med seg selv og med andre kan bidra til god psykisk helse.

Hva er raushet?

Raushet handler om å gi noe uten å forvente å få noe tilbake. Det dreier seg om å akseptere at vi er ulike, at vi ikke er perfekte, og gi rom for egne og andres ulikheter. Begrepet knyttes til blant annet altruisme, nestekjærlighet, sjenerøsitet og uselviskhet.

Kathrine Aspaas, forfatter av boken Rausheten tid, skriver dette om raushet:

“Raushet er å unne andre suksess.

Raushet er å våge åpenhet.

Raushet er å lytte til andre.

Raushet er å våge å feile.

Raushet er å tillate andre å feile.

Raushet er å hjelpe andre.

Raushet er å ta et skritt tilbake før vi dømmer andre.

Raushet er å tilgi oss selv – og andre.

Raushet er å konfrontere med vennlighet.

Raushet er å sette grenser med vennlighet.

Raushet er å takke vennlig nei til det som ikke gir oss glede.”

Ordfører Tove Henøen oppfordret alle til å være rausere med seg selv. Vær fornøyd med den du er, godta egne svakheter og styrker, da vil du få en bedre hverdag og god psykisk helse. 

  • Fokuser mer på det du får til enn det du ikke får til
  • Ikke sammenlign deg med andre. Sett deg dine egne mål.

Vi har alle mulighet til å være raus. Vi kan være rause med oss selv og med andre. Et raust samfunn styrker oss alle - og ikke minst: Raushet smitter.