Åpningstider NAV uke 52 2019 og uke 1 2020

Klikk for stort bilde NAV holder åpent:

Dag Dato Klokkelsett
Fredag 27.12.2019 10.00-12.00
Mandag 30.12.2019 10.00-12.00
Fredag 03.01.2020 10.00- 12.00

I perioden 27.12.2019 – 01.01.2020 vil det ikke være mulig å søke digitalt om økonomisk sosialhjelp. Dette grunnet vedlikehold/oppgradering av datasystem sentralt.

In the period 27.12.2019 - 01.01.2020 it will not be possible to apply digitally for financial social assistance. This is due to central system maintenance / upgrading.