Vi er i gang med omlegging av fakturering av kommunale krav for å bli mest mulig digital. Endringen vil skje fra 20.06.2018. 

Telemarksforskning har på oppdrag fra Fræna kommune sett på skolestrukturen knyttet til tre skoler. Disse skolene er Haukås, Sylte/Malme og Tornes. De har sett på kvaliteten til de ulike skolene, skolebyggene, skysskostnader, skolens betydning i lokalsamfunnet med mer.  

Lørdag 26. mai ble kulTURløypa i Bud åpnet av Synnøve Haga i Friluftsrådet og museumsdirektør Jarle Sanden.

Fysioterapitjenesten i Fræna har tilbud om trening i gruppe og sosialt samvær for seniorer.

Treningene blir ledet av frivillige instruktører som er kurset og sertifisert. Det er fysioterapeuter som koordinerer tilbudet og veileder de frivillige instruktørene.