Rådyrjakta starter 10. august hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutte rådyr

Hjortejakta starter 1. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt hjort

Elgjakta starter 25. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt elg
 

Her kan dere lese Fræna kommune sin sitt vedtatte budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022. 

http://budsjett.frana.kommune.no/2019/

Budsjett og økonomiplan var behandlet i kommunestyret 13.12.2018.

 

Vi har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Fysioterapitjenesten i Fræna kommune starter i februar 2018 opp igjen med fallforebyggende treningsgruppe.

"Dette er det beste tilbudet Fræna kommune noen gang har igangsatt" - tilbakemelding fra tidligere deltaker.

Det blir endring av tidspunkt for middagsmåltider for både institusjonene i Fræna kommune og for de som mottar måltid i hjemmet.

Fra og med 15. november kan StikkUT-kopper og skåler som er forhåndsbestilt hentes på Sørviskontoret på kommunehuset. Vi har åpent mellom kl 08.00 og 16.00 mandag til fredag. 

Har du glemt å bestille?
Nettbutikken til Friluftsrådet er fremdeles åpen, følg denne lenken for å gå inn og bestille.

Kommune-Kari svarer døgnet rundt på spørsmål du har om kommunale tjenester. Som alle "nyansatte" har hun behov for en del opplæring, men hun lærer fort og blir stadig oppdatert.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring.

 

Kurset «Sikkerhet i hverdagen» er for alle som bruker internett i hverdagen, enten hjemme eller på jobb.

Hver leksjon tar maks 5 minutter å gjennomføre