Det er godt over tusen bygninger i kommunen som ikke er tilknyttet offentlige anlegg. Fræna kommune jobber med å utarbeide en plan over private avløpsanlegg frem mot 2022. Som grunnlag for planen gjennomfører vi en omfattende registrering av alle private avløpsanlegg. Nå er turen kommet til Malme-området. 

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Mange gleder seg til 1. mai for da starter Stikk UT! -sesongen igjen!

Friluftsrådet, kommunene og alle våre frivillige gjør nå klart til nok en Stikk UT! sesong.

Vi kaller det «Landets beste turtrim» og tror ikke det er langt fra sannheten.  En skal lete lenge etter noe som engasjerer så mange i et helt fylke! Vi håper alle har fått Stikk UT! kartet i posten, og bruker det til å finne fram til turer i nærheten av der en bor. I våre 17 medlemskommuner er det nå 215 turmål å velge mellom, plusser vi på turmålene på Sunnmøre blir det hele 398 tilsammen.

Stortingen har vedtatt at det skal innføres forbud mot bruk av mindre mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygninger. 

Hensikten er å redusere utslipp av klimagasser fra oppvarming av bygninger, samtidig som forsyningssikkerheten ivaretas. Forskriften ble fastsatt av Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet 28. juni 2018

Selve forbudet gjelder fra 1. januar 2020

 

I tradisjonen tro lager man mønsåsfest for arbeidsfolket når mønet er kommet opp og bygget er tett.

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. 
Leksehjelpen skal gi elevene hjelp med skolearbeidet, og regnes ikke som en del av opplæringen, men skal ses i sammenheng med denne.


Det er frivillig om man vil delta.

Skatteetaten har innført timebestilling for veiledning på alle skattekontor. Dette betyr at publikum må forhåndsbestille tid hos Skatteetaten for å få personlig veiledning i skranke.

Time kan bestilles på skatteetaten.no, via telefon (800 80 000) eller ved å henvende seg personlig på skattekontoret i Molde.

 

1. mai starter årets Stikk UT!-sesong. I år med hele 398 turmål i 30 av kommunene i Møre og Romsdal. 

 

Gjennom Fræna kommune sine kulturmidler, ønsker vi å stimulere til aktiviteter med kulturelt innhold, mangfold og verdi for kommunen og kommunen sine innbyggere. Søknadsfristen er 15. April hvert år.

Vi trenger flere støttekontakter, spesielt til ungdom. De som trenger støttekontakt trenger ofte hjelp til å komme seg ut fordi de ikke gjør det på egenhånd, eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Du må være over 16 år, ha evne til å finne på aktiviteter og ha glede av å hjelpe andre mennesker. Du får lønn av kommunen.

330-skvadronen leverte inn en lue som en av passasjerene glemte igjen i helikopteret på ferden fra cruiseskipet og til Brynhallen.
Isak Eidskrem er elev ved Julsundet skole og har vært på kommunehuset og drevet med jobbskygging i dag. Ett av oppdragene til Isak var å forfatte et brev til rederiet om den gjenglemte lua. Brev og lue sendes til Sveits i dag, vi håper den blir gjenforent med sin eier :-)