11. november var det lansering av årets Gammalt frå Fræna, som er den 39. boken i rekken.

Fræna kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles om hendelser via SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon eller på e-post.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring.

 

Fra 07.10.2019 har de ansatte på teknisk avdeling på Eide flyttet til kommunehuset i Fræna. De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder og vil ha samme åpningstider, fra kl. 12:00 - 16:00.

De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden. 

​​

 

  

Bjørnsundruta Lavsesong 2019 Helg
Dag Avg. Bud Avg Søre Avg Nordre Ank. Bud
Fredag 11:00 11:15 11:30 11:45
Fredag 18:00 18:15 18:30 18:45
Søndag 17:30 17:45 18:00 18:15
Bjørnsundsruta lavsesong 2019 mandag
Bjørnsundsruta lavsesong 2019 mandag
Dag Avg Nordre Avg Søre Ank Bud Avg Bud Ank Nordre Ank Søre
Mandag 11:30 11:45 12:00 12:30 12:45 13:00

Ruta er gjeldende til og med søndag 27.10.2019.

Svømmehallen ligger i første etasje på Fræna ungdomsskole og tilbyr blant annet svømmekurs for barn, nybegynnere og viderekommende.

Tirsdag 1.oktober ble FN's internasjonale eldredag markert i Fræna. Arrangementet tok sted på Frænabu, og hadde et variert program, god mat og fin underholdning. Det var ca. 70 påmeldte.

 

Vi trenger flere støttekontakter, i alle aldere. De som trenger støttekontakt trenger ofte hjelp til å komme seg ut fordi de ikke gjør det på egenhånd, eller fordi de trenger hjelp til å mestre forskjellige fritidsaktiviteter.

Du må være over 18 år, ha evne til å finne på aktiviteter og ha glede av å hjelpe andre mennesker. Du får lønn av kommunen.