Lasteskipet ligger nå til kai på Averøy. Kystverket har flydd langs hele Trondheimsleia for å lete etter mistet last på ca 300 tømmerstokker, men ingen er funnet så langt. Det legges en plan for håndtering av tømmer sammen med rederiet.

Vi ber alle om ferdes i området om å være årvåkne. Har dere informasjon om mistet tømmer, ta kontakt med Kystverket på vakt@kystverket.no 

Istad Fiber har bygd fibernett i blant annet Molde, Fræna, Eide og Aukra siden 2015. Det er flere forhold om påvirker hvor de bygger ut, blant annet utbyggingskostnader og infrastruktur.

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker å prøve ut en ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommuner.

Modellen skal prøves ut i vårt distrikt (Midsund, Aukra, Fræna, Eide, Molde, Rauma, Nesset og Sunndal).

For å måle effekten av den nye organiseringen trenger forskerne i prosjektet informasjon om befolkningen som bruker legevakt- og ambulansetjenesten.

Tirsdag 05.03.2019 inviterte Tettstedprogrammet til innbyggermøte på biblioteket i Elnesvågen. Rundt 60 interesserte og engasjerte tilhørere kom for å få informasjon om arbeidet som pågår for å få til et levende og inkluderende kommunesentrum i Hustadvika. Det var også mulig å komme med gode forslag og innspill til arbeidet som skal skje fremover i Elnesvågen.

Det er nå åpnet for å søke om produksjonstilskudd for 2019. 

Søknadsfrist for del 1 av søknaden er 15. mars, med telledato 1. mars. Søknadfrist for del 2 av søknaden er 15. oktober, med telledato 1. oktober. Ved del 1 av søknaden er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Ved del 2 kan både husdyr- og planteprodusenter levere søknad.

Mandag 11. mars kl. 17:15 - 19:00 på bygdahuset Vonheim

Regnskapet i Fræna kommune kommer ut med et årsresultat på kr. 0,- i 2018 etter at budsjettert overføring til investeringsregnskapet er redusert med 11,4 mill. kroner. Kommunen greide ikke å spare så mye som forventet.

Kurset er gratis.

Rask psykisk helsehjelp i Eide og Fræna arrangerer kurs i mestring av søvnvansker. 

Rådyrjakta starter 10. august hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutte rådyr

Hjortejakta starter 1. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt hjort

Elgjakta starter 25. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt elg
 

Her kan dere lese Fræna kommune sin sitt vedtatte budsjett for 2019 og økonomiplan for perioden 2019-2022. 

http://budsjett.frana.kommune.no/2019/

Budsjett og økonomiplan var behandlet i kommunestyret 13.12.2018.