Farstadsanden blir en del av Nasjonal turistvei med ny opparbeidet parkeringsplass, gjerde og toalettfasiliteter.

 

Skal du brenne bål, må du søke om dette til brannvesenet i Fræna. Trykk på lenken nederst i artikkelen for å søke, så får du svar innen en uke. Husk å søke minimum en uke før bålet skal tennes.

 

 

 

Utbyggingen av Jendem skole er i rute.

I sommer vil det vært fullt trøkk på de endringer som skal gjøres i eksisterende bygg, slik at dette arbeidet skal være ferdig til elevene er tilbake til skolestart. Nybygget skal være ferdig til 15.november.

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget et brannfarlig forhold og ønsker å melde fra?

Uansett hvem eller hva din bekymring gjelder, ønsker brannvesenet å høre fra deg. Sammen kan vi unngå at branner oppstår og potensielt redde liv.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1.6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Søknadfristen er 1. september 2019

 

Det pågår nå kantslått i ytre deler av kommunen. Mot slutten av denne uka er det planlagt å slå i Elnesvågen sentrum. Ferden fortsetter innover mot Malmefjorden og Jendem. I første runde med kantslått blir det slått en stripe på hver side av vegen. Arbeidet med kantslått vil foregå hele vekstsesongen.

 

I forbindelse med arbeid i Møre og Romsdal vil FV64 Atlanterhavsvegen være stengt for publikum og alminnelig ferdsel i perioden 5, 6 og 7 juni 2019. Det åpnes for kolonnekjøring i begrensede tidsrom gjennom disse dagene. Det vil ikke være mulig å stoppe på veien i disse tidene, da alle rasteplasser er stengt.


Vegen er periodevis helt stengt inntil 2 timer på datoene 5, 6 og 7 juni 2019. Alle rasteplasser er også stengt i perioden.

Den som er ansvarlig for store arrangement, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal 2 uker før arrangementet sende melding til brannvesenet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

I går ble folkemøte nummer 2 om kommuneplanens samfunnsdel arrangert på samfunnshuset i Bud. Ca 40 innbyggere møtte og fikk informasjon om arbeidet som pågår. To engasjerte buaværinger hadde interessante innlegg om hva som er viktig å ta med seg i planarbeidet.

Mandag 29.04 ble det første folkemøtet om ny kommuneplan for Hustadvika gjennomført på Frodehuset på Eide. Rundt 40 personer møtte opp for å få informasjon og komme med sine innspill.