Vi søker frivillige instruktører til treningsgrupper for seniorer 

Her finner du oversikt over skoleruta for 2019 - 2021, den inneholder en oversikt over skole- og feriedager.

 

 

 

Arbeidet med kantklipping pågår kontinuerlig langs kommunale veier vår og sommer.

For å stemme ved valget må du stå i manntallet. Mottar du valgkort i begynnelsen av august, er du innført i kommunens manntall.
 

Fra 01.juli - 10.august er det reduserte åpningstider på biblioteket.

Mandag: 11:00 - 16:00
Tirsdag og torsdag: 13:00 - 19:00.

God sommer!

 

 

 

Salmon Evolution AS søker om tillatelse til å drive akvakultur av settefisk for laks, aure og regnbueaure ved klarert lokalitet for matfisk på land på Indre Harøy i Fræna kommune. Tillatelsen gjelder 7,5 millioner settefisk.

 

Safe Control Infra kommer til Fræna kommune for å fotografere det kommunale veinettet. 

 

Onsdag signerte SpareBank 1 Nordvest og Hustadvika kommune ny hovedbankavtale. SpareBank 1 Nordvest bli hovedbank for det som fra 1. januar 2020 blir fylkets fjerde største kommune.

Ingen kan ha unngått å få med seg at over 2.000 innbyggere i Askøy kommune har blitt syke de siste ukene pga. dårlig kvalitet på drikkevannet. Godt drikkevann til innbyggerne er avgjørende. Dette er kommunen sitt ansvar.