1. mai starter årets Stikk UT! sesong. Stikk UT er en felles turkassetrim i Friluftsrådets 16 medlemskommuner. Stikk UT! sesongen varer fra 1. mai til 30. oktober.

Årsrapporten består av årsregnskap og årsmelding 2017 for Fræna kommune. 

Klikk på denne lenken for å lese årsrapporten.

Rapporten er inndelt i ulike tema og du klikker deg enkelt inn på det du har lyst å lese om. 

Årsregnskapet 2017 for Fræna kommune skal nå behandles i kontrollutvalget 24. april og de skal gi sin uttale. Sak om årsrapporten går videre til Formannskapet den 3. mai og til sist gjør Kommunestyret vedtak den 24. mai 2018.

 

 

Rutetidene for Bjørnsundruta 2018 er klare. 
 

 

Alle internnummer er erstattet med mobilnummer. Se "Finn ansatt" på hjemmesiden vår - der ligger alle ansatte med mobilnummer og e-postadresse. 

 

eDialog

Vi har tatt i bruk eDialog. Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk selv om de er unntatt offentlighet.

Fræna kommune inviterer til kurs i mestring av stress og belastning i regi av Frisklivssentralen, i samarbeid med kreftkoordinator.

Fysioterapitjenesten i Fræna kommune starter i februar 2018 opp igjen med fallforebyggende treningsgruppe.

"Dette er det beste tilbudet Fræna kommune noen gang har igangsatt" - tilbakemelding fra tidligere deltaker.

Fysioterapitjenesten i Fræna har tilbud om trening i gruppe og sosialt samvær for seniorer.

Treningene blir ledet av frivillige instruktører som er kurset og sertifisert. Det er fysioterapeuter som koordinerer tilbudet og veileder de frivillige instruktørene.

Fra 2. januar 2018 gir Moldebadet gratis årskort til alle 2. klassinger i Romsdalskommunene: Molde, Vestnes, Rauma, Nesset, Midsund, Sandøy, Aukra og Fræna.