Formannskapet skal behandle Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 torsdag 21.11.2019.

Deretter legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.2019. 

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.

Ønsker du å lese saksframlegget til Formannskapet går du inn på denne lenken. 

Bestilte kopper og skåler for Stikk-UT 2019 har nå kommet til Sørviskontoret på Rådhuset.  
 

 

Personer med hjerneslag og deres pårørende inviteres til informasjonsmøte 21. november kl. 18:00 - 20:00.

 

11. november var det lansering av årets Gammalt frå Fræna, som er den 39. boken i rekken.

Sørviskontoret tilbyr nå en-til-en veiledning på onsdager etter avtale. 

Fræna kommune har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles om hendelser via SMS til mobiltelefon, talemelding til fasttelefon eller på e-post.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring.

 

Rådyrjakta starter 10. august hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutte rådyr

Hjortejakta starter 1. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt hjort

Elgjakta starter 25. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt elg
 

Fra 07.10.2019 har de ansatte på teknisk avdeling på Eide flyttet til kommunehuset i Fræna. De sitter nå samlokalisert med Fræna sine ansatte innen samme fagområder og vil ha samme åpningstider, fra kl. 12:00 - 16:00.

De har kontor i 2. etasje i samme bygg som NAV Eide/Fræna, med inngang på baksiden.