Fellesnemda for etablering av Hustadvika kommune har sak PS 15/2018 den 12. juni 2018 vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for Hustadvika kommune 2020-2032 ut på høring og offentlig ettersyn, jf. 4-1. Samtidig meldes det om oppstart av planarbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Kommunestyret i Fræna har bedt rådmannen om å sende følgende forslag ut på høring:

"1.-4. klasse beholdes ved Sylte og Tornes, mens 5.-7. klasse legges til Haukås skole"

Høringsfrist: 01.09.2018

Fra mandag 25. juni 2018 innfører Skatteetaten timebestilling for veiledning på alle skattekontor. Dette betyr at publikum må forhåndsbestille tid hos Skatteetaten for å få personlig veiledning i skranke. Time kan bestilles på skatteetaten.no, via telefon (800 80 000) eller ved å henvende seg personlig på skattekontoret i Molde.

Det aller meste kan i dag ordnes på skatteetaten.no og spørsmål kan besvares på nettsiden eller på telefon. Skatteetaten har i tillegg digital veiledning både på Chat og Facebook. Det er kun når det skal foretas ID-kontroll ved innflytting eller arbeid i Norge at man er pliktig til å møte på et skattekontor.

Mer informasjon finner dere på skatteetaten.no:

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/bestill-tid-pa-skattekontoret/

Denne informasjonen gjelder Skatteetaten, ikke skatteoppkreveren. Skatteoppkreveren for Eide og Fræna er lokalisert på rådhuset i Elnesvågen og tar imot besøk og telefoner uten timebestilling - som tidligere. 

Vi er i gang med omlegging av fakturering av kommunale krav for å bli mest mulig digital. Endringen vil skje fra 20.06.2018. 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018.

Sist det var kakekonkurranse her i området var på Bolli-Martnan i 1985 der kaka «Mormors Mint» vann.

No er det på høg tid å få laga ei Hustadvikakake. Konkurransen er open for alle heimebakarar (ikkje profesjonelle eller konditorar). Det blir lagt vekt på: Smak, konsistens og utsjåande.

Telemarksforskning har på oppdrag fra Fræna kommune sett på skolestrukturen knyttet til tre skoler. Disse skolene er Haukås, Sylte/Malme og Tornes. De har sett på kvaliteten til de ulike skolene, skolebyggene, skysskostnader, skolens betydning i lokalsamfunnet med mer.  

Lørdag 26. mai ble kulTURløypa i Bud åpnet av Synnøve Haga i Friluftsrådet og museumsdirektør Jarle Sanden.

Rutetidene for Bjørnsundruta 2018 er klare. 
 

 

Fra mandag 28.05.2018 blir det følgende endringer:

  • Utkjøring av middag til hjemmeboende med vedtak på slik tjeneste gjøres fra kl 13.30. Tidligere startet matombringingen en time før.
  • Beboere på institusjon får servert middag fra kl 15.30 og det innføres lunsj midt på dagen.