1. mai starter årets Stikk UT!-sesong. I år med hele 398 turmål i 30 av kommunene i Møre og Romsdal. 

 

Servicetorget tilbyr nå en-til-en veiledning på onsdager etter avtale. 

Hustadvika Frivilligsentral og Servicetorget har mottatt tilskudd fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til utvikling av kommunale veiledningstilbud innen digital kompetanse. På godt norsk betyr det at vi igjen kan tilby opplæring og støtte i bruk av «data» til innbyggerne i Hustadvika, hvor vi med «data» mener bruk av internett ved hjelp av datamaskiner, nettbrett og smart telefoner.

Rådyrjakta starter 10. august hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutte rådyr

Hjortejakta starter 1. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt hjort

Elgjakta starter 25. september hvert år. Klikk på denne lenken for innmelding av skutt elg
 

 

 

Formannskapet behandlet Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 torsdag 21.11.2019. De vedtok kommunedirektørens tilråding mot to stemmer. Det ble lagt inn en endring fra kommunedirektøren i møtet:

Prosjekt ny Haukås skole får et tillegg på 25 mill. kroner i 2021. Dette for å få inn bevilgning til gymnastikksal. Låneopptaket i 2021 vil øke med 20 mill. kroner. På årsbasis vil finansieringsutgiftene øke med 1,0 mill. kroner. Økning i rente og avdragsutgifter salderes mot avsetning til disposisjonsfond i 2022 og 2023.

 

Nå legges budsjettet ut på høring frem til endelig behandling i kommunestyret 12.12.2019.

Gi ditt høringsinnspill elektronisk ved å bruke vårt høringsskjema. Frist for innspill er 11.12.2019

Budsjett og økonomiplan finner du ved å klikke på denne lenken.

Ønsker du å lese saksframlegget til Formannskapet går du inn på denne lenken.  Her finner du hele innkallingen til Formannskapet, budsjett og økonomiplan er siste sak. 

Tidligere la vi ut informasjon om at SFO ikke blir fakturert i desember pga overgang til nye system i forbindelse med sammenslåing til Hustadvika kommune. Desember og januar skulle bli fakturert samlet i januar 2020.

Regnskap fikk fakturert i desember likevel, så da ber vi dere se bort fra tidligere beskjed. 

 

 NAV holder åpent:

Dag Dato Klokkelsett
Fredag 27.12.2019 10.00-12.00
Mandag 30.12.2019 10.00-12.00
Fredag 03.01.2020 10.00- 12.00

 

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Grunnboken er et offentlig register over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og borettslagsandeler. Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

 

 

Lørdag 04.01.2020 markerer vi at Eide og Fræna har blitt til Hustadvika kommune. Vi ønsker alle innbyggere velkommen til sosiale arrangement i kommunen vår denne helga:  

Bestilte kopper og skåler for Stikk-UT 2019 har nå kommet til Sørviskontoret på Rådhuset.