Ansattoversikt


17.mai komitè

Ansatte i avdelingen 17.mai komitè
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 17.mai komiteen 922 87 766
Leder 17.mai komiteen 476 05 620

Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 00
71 26 81 01
IKT-konsulent 915 16 756
Skatt 481 27 721
Skatteoppkrever 904 15 441
IKT-lærling 71 26 81 01
Økonomisjef 482 07 775
IKT-konsulent 992 89 220
IKT-konsulent 412 26 087
IKT-sjef 410 87 271

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Haugtussa barnehage 71 26 24 44
Styrer Lyngen barnehage 975 23 921
Konstituert styrer Tornes barnehage 941 61 063
Styrer Sylte og Malme barnehage 71 26 80 80
Styrer Hustad barnehage 71 26 32 35
Rådgiver barnehage 920 33 475
Konstituert enhetsleder barnehage 951 17 188
Styrer Krohnstad Montessori barnehage 402 47 421
Styrer Utsyn barnehage 71 26 22 09
Styrer Jendem barnehage 71 26 03 70
Styrer Hauglia barnehage 400 16 130
Styrer Dalelia barnehage 71 26 63 50
Styrer Bud barnehage 71 26 32 35

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
992 14 099
Offentlig tannhelsetjeneste 71 28 46 10
70 11 87 00
Kollektivtransport i fylket 71 28 01 00
71 25 66 66
116117
979 63 384
02800
80 08 00 00
71 11 51 55
71 26 80 50 902 34 266
482 62 765
Fræna Næringsforum og prosjektleder Tettstedsprgrammet 900 14 142
Daglig leder i Nordmøre og Romsdal friluftsråd
Svømmeinstruktør 416 05 079
116117
Personvernombud 406 18 600
Daglig leder 993 98 360
Jo Petter  Nerlandsrem
Personvernombud 412 65 037

Nettside:
www.ikamr.no/personvernombod

32 11 80 00

Flyktningtjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningtjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Flyktningkonsulent 917 33 604
Jobbspesialist 941 76 569
Leder Flyktningtjenesten 479 68 981

Forvaltningskontoret

Ansatte i avdelingen Forvaltningskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver (Kommunale boliger, startlån, skjenke- og bevilling) 900 33 619
71 26 81 03

Telefonen er stengt mellom kl. 11:30 - 12:00 grunnet lunsjavvikling.

Leder Forvaltningskontoret 480 66 483
Saksbehandler Forvaltningskontoret 476 74 397
Saksbehandler Transporttjenesten for funksjonshemmede og Parkeringsløyve for forflytningshemmede 909 41 070
Saksbehandler Forvaltningskontoret 477 12 105
Saksbehandler Forvaltningskontoret 480 61 078

Fræna og Eide opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Fræna og Eide opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Teamleder norskseksjonen 400 19 648
971 69 411
Rektor Fræna og Eide opplæringssenter 928 44 596
Logoped 975 31 605
Teamleder spes.pedseksjonen 908 35 970

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 618
Ledende helsesøster 469 09 190
Enhetsleder 970 98 670

Helse og familie - Avlastning/konsulent funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Avlastning/konsulent funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent for funksjonshemmede 469 53 678
Leder avlastningen 934 64 616

Helse og familie - Barnevernet

Ansatte i avdelingen Barnevernet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sensitive personopplysninger skal sendes via e-dialog. 71 26 81 00

Sikker digital post til oss - eDialog. 

Organisasjonsnummer til barnevern som skal benyttes ved digital sending er:
9838 61 156

Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Leder barnevern
Merkantil
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent
Barnevernkonsulent

Helse og familie - Ergoterapeut i Fræna kommune

Ansatte i avdelingen Ergoterapeut i Fræna kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 481 88 750
Teamleder hverdagsrehabiliteringteamet 476 38 113

Helse og familie - Helseavdelinga Hustad fengsel

Ansatte i avdelingen Helseavdelinga Hustad fengsel
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helseavdelinga Hustad fengsel 71 26 30 18
Helseavdelinga Hustad fengsel 71 26 30 18

Helse og familie - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesykepleier 993 33 868
Helsesykepleier 469 03 716
Helsesykepleier 971 56 678
Helsesykepleier 469 03 822
71 26 83 00
Klinisk ernæringsfysiolog
Ledende Helsesykepleier 469 09 190
Helsesykepleier 476 56 087
Helsesykepleier 468 20 217
Helsesykepleier 469 07 343
Helsesykepleier 476 76 589
Jordmor 482 54 714
Helsesykepleier 970 95 360
Helsesykepleier 941 76 999

Helse og familie - Hjelpemiddelforvaltning

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjemmevaktmester 913 71 203

Helse og familie - HOPP

Ansatte i avdelingen HOPP
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Klinisk ernæringsfysiolog
Prosjektleder HOPP 469 09 190
HOPP-koordinator i skolen
HOPP-koordinator barnehage

Helse og familie - Kommunalt ansatte fysioterapeuter

Ansatte i avdelingen Kommunalt ansatte fysioterapeuter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 481 73 407
Fysioterapeut 971 28 292
Fysioterapeut 913 71 202
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 618
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 468 85 239
Fysioterapeut, Frisklivsveileder 482 05 617

Helse og familie - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege/smittev. 71 26 82 25 975 81 502

Helse og familie - Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Resepsjon 71 26 82 00
71 26 69 90

Helse og familie - Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Ansatte i avdelingen Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Allmenn fysioterapi 71 26 51 20

Elnesvågvegen 12, 6440 Elnesvågen

Allmenn fysioterapi 71 26 51 20
Allmenn fysioterapi 71 26 51 20

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Soneleder Haukås 958 16 049
Sekretær for hjemmebaserte- og instutisjonstjenesten 469 04 126
Soneleder Eidem 71 26 01 99 958 90 261
Soneleder Knausvegen 480 28 714
Soneleder Hestehovvegen 38 71 26 71 18 916 11 897
Fagkoordinator hjemmetjenesten 995 09 833
Soneleder Auretunet omsorgssenter 477 59 218
Soneleder Lundhaugen omsorgssenter 71 26 65 30 932 99 296
Soneleder Holalia og Hestehovvegen 14 71 26 24 22 990 48 657
Soneleder hjemmetjenesten 918 46 311
Enhetsleder hjemmebaserte- og institusjonstjenesten 994 98 867
Kreftkoordinator 902 35 651

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fræna sjukeheim 71 26 82 33

Døgnåpen telefon: 71268230

 

Fræna sjukeheim 71 26 82 34

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 33

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 35

Døgnåpen telefon: 71268230

Hovedkjøkkenet 913 39 111
Farstad 468 19 309
Styrer Farstad omsorgssenter 71 26 30 50 909 40 061
Styrer Bøtunet 71 26 66 10 934 02 710
915 10 524
Leder for hovedkjøkkenet 950 00 737
Styrer Fræna sjukeheim og omsorgssenter 71 26 82 31 412 14 343

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 907 71 912
Kultursjef 922 87 766
Fræna Frivilligsentral 481 52 390

Kultur - Biblioteket

Ansatte i avdelingen Biblioteket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar Hustad fengsel 71 26 30 24
Bibliotekar 71 26 28 80
Bibliotekansatt 71 26 28 80
Biblioteksjef 71 26 28 80 454 71 315

Kultur - Bjønsundruta

Ansatte i avdelingen Bjønsundruta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 47 353

Kultur - Kirken

Ansatte i avdelingen Kirken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 66 70 411 47 857

Kultur - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gitar og band 970 99 902
Dans Hip-hop 467 69 613
Dirigent, aspirantopplæring til skolekorpsene og piano/keyboard 412 48 541
Kulturskolerektor 482 16 186
Slagverk og piano 943 65 755
Sang piano 412 98 684
Gitar, bass og band 908 65 486
Fiolin, kammerorkester, gitar og ukulele 975 67 986
Piano og akkompagnatør 413 29 111
Visuelle kunstfag 925 22 157

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 991 09 321
Ingeniør 902 95 020
Landbruk Eide 911 43 224
Landbrukssjef 975 70 799

Mestringsenheten

Ansatte i avdelingen Mestringsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
475 03 685
917 36 097
Psykiatrisk sykepleier 975 93 701
Sykepleier 481 23 922
902 89 888
Enhetsleder Mestringsenheten 926 84 205
Psykiatrisk sykepleier 970 22 780
Psykiatrisk sykepleier 906 67 122
Mestringsenheten 904 75 803
Sykepleier 475 03 685
952 92 588
913 20 337
976 94 688

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33
Leder Nav Fræna-Eide 924 63 657

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 936 00 866
Ordfører 926 89 727

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleder lønn og personal Eide 992 89 238
Fagansvarlig lønn 482 54 673
Personalsjef 916 84 940
Saksbehandler lønn 482 84 039
Personalkonsulent Eide og Fræna 992 89 239

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker AP
Politiker SP
Politiker FRP 900 99 101
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker AP
Politiker SP
Politiker SP 412 73 408
Politiker H
Politiker AP 918 33 784
Politiker Ap 906 05 333
Politiker H 916 06 084
Politiker AP 905 44 370
Politiker FRP
Politiker AP
Politiker H 958 72 085
Politiker SP
Politiker SV
Politiker H 932 93 810
Politiker H
Politiker AP
Politiker H 911 49 707
Politiker V
Politiker H
Politiker H
Politiker H
Politiker KRF
Politiker AP 481 12 018
Politiker V
Politiker SP 913 05 746
Politiker KRF
Politiker H
Politiker KRF
Politiker H
Politiker SP
Politiker AP
Politiker AP
Politiker Sp 476 05 620
Politiker Sp 905 03 832
Politiker H
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker H
Politiker KRF
Politiker KRF 481 09 526
Politiker Krf 952 58 317
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP 951 63 529
Politiker KRF
Politiker SV
Politiker SP
Politiker FRP 971 20 696
Politiker AP
Politiker H 970 94 455
Politiker SP
Politiker SV
Politiker AP
Politiker H 990 22 085
Politiker FRP
Politiker FRP
Politiker AP
Politiker Sp 950 00 373
Politiker AP 915 50 139
Politiker V 415 69 407
Politiker AP 477 59 300
Politiker KRF
Politiker KRF 988 69 465
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker Frp 950 65 544

Prosjektleder Hustadvika kommune

Ansatte i avdelingen Prosjektleder Hustadvika kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder Hustadvika Kommune 952 33 358

Rådmannen sin stab

Ansatte i avdelingen Rådmannen sin stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skolefaglig rådgiver 905 52 221
958 16 408
Arkivleder 948 49 322
Kommuneplanlegger 900 16 385
Næringskonsulent 928 38 783

Rådmannsteam

Ansatte i avdelingen Rådmannsteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 480 52 746
Kommunalsjef 907 56 018
Administrasjonssjef Hustadvika kommune 415 12 310
Rådmann 481 67 112

Regnskap

Ansatte i avdelingen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 911 31 137
Regnskapsmedarbeider 992 89 233
Konsulent 992 89 231
Regnskapsmedarbeider 992 89 232
Regnskapsmedarbeider 992 89 234
Regnskapsmedarbeider 992 89 235

RIR

Ansatte i avdelingen RIR
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 21 34 50

Besøksadresse:

Årøsetervegen 56
6422 Molde

 

Skole - Bjørnsund leirskole

Ansatte i avdelingen Bjørnsund leirskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 901 02 130
Rektor Bjørnsund Leirskole 922 54 052

Skole - Bud barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Bud barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 89 10
Merkantil Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 10
Rektor Bud barne og ungdomsskole 71 26 89 20 412 24 861
Inspektør Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 12 908 17 087
SFO-leder Bud barne og ungdomsskule 71 26 89 10

Skole - Fræna Ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Fræna Ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 87 80
Inspektør 957 43 199
Rektor Fræna ungdomsskole 913 35 488
Sekretær 71 26 87 80
IKT-ansvarlig 986 59 899
Rådgiver 997 46 753

Skole - Haukås skole

Ansatte i avdelingen Haukås skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder 482 92 916
Fungerende rektor Haukås skole 476 34 723
Fungerende inspektør 996 07 491
Spesialpedagogisk koordinator 988 08 132

Skole - Hustad barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Hustad barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 62 50
71 26 62 50
Sekretær 71 26 62 50
Kontor 71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
Fagleder 477 14 702
Rektor Hustad barne og ungdomsskole 477 11 821
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50
71 26 62 50

Skole - Jendem og Aureosen skole

Ansatte i avdelingen Jendem og Aureosen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Aureosen og Jendem skoler 988 75 843
Inspektør 469 58 605
SFO - leder

Skole - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 98 20
Enhetsleder PPT 941 41 277

Skole - Sylte og Malme skule

Ansatte i avdelingen Sylte og Malme skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder mellomtrinn v/ Malme Skule 71 26 56 87 482 62 598
Rektor Sylte og Malme 71 26 55 83 977 99 626
SFO-leder 908 06 852

Skole - Tornes skole

Ansatte i avdelingen Tornes skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
Rektor Tornes skole 995 49 826
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84
71 26 91 84

Sørviskontoret

Ansatte i avdelingen Sørviskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 81 00
Sekretær i Eldrerådet, postregistrering for teknisk etat, hjemmeside, ledsagerbevis og sekretær for Bjørnsund leirskole. 901 02 130
Bostøtte, ledsagerbevis, hjemmeside, Varsling24 901 07 999
Post og arkiv 900 59 109
Enhetsleder Sørviskontoret. Veiledning byggesak/fradeling, kommunale boligtomter, hjemmeside 959 61 024
Politisk sekretær for Drut, Pløk og Formannsskap. Kontorsted Eide Rådhus 952 07 800
Kommunale avgifter 901 29 962

Teknisk drift og anlegg

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og anlegg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 454 81 314
Leder Driftsavdeling 938 72 216
Enhetsleder kommunalteknikk 905 37 038
Ingeniør 477 10 464
Enhetsleder teknisk drift og anlegg 406 37 287
Fagleder renhold og vaktmestertjenesten 922 46 460
Konsulent 900 36 053
VA-Ingeniør 475 19 014

Teknisk drift og anlegg - Driftsavdelingen - Avløp

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Avløp
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avløp 932 24 395
Avløp
Avløp 908 02 463
Avløp 952 32 162

Teknisk drift og anlegg - Driftsavdelingen - Vann

Ansatte i avdelingen Driftsavdelingen - Vann
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vann 932 25 348
Vann 971 76 739
Vann 405 18 065
Vann 909 99 418

Teknisk forvaltning

Ansatte i avdelingen Teknisk forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder plan og byggesak 992 89 240

Teknisk forvaltning - Brann og Feiervesenet

Ansatte i avdelingen Brann og Feiervesenet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider Brann/feier 415 26 177
Fagarbeider Brann/feiing 970 96 012
Brannsjef 909 69 779
Feierlærling
Branninspektør 997 02 264
Varabrannsjef, oppmåling 418 62 240

Teknisk forvaltning - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Byggesaksbehandler 992 89 241 992 89 241
Ingeniør byggesak 418 62 050
Byggesakssjef 418 62 155
Jurist byggesak 468 23 847

Teknisk forvaltning - Geodata

Ansatte i avdelingen Geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør Geodata 908 10 695
Ingeniør Geodata 418 62 280
Varabrannsjef, oppmåling 418 62 240

Teknisk forvaltning - Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Planlegger 992 89 221
Plan - Mindre reguleringsendringer 418 62 265
Arealplanlegger 418 61 795

Tillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedverneombud
Den Norske Legeforening (DNLF) 71 26 82 00
Bibliotekarforbundet 71 26 28 80
Fagforbundet 482 94 107
Skolelederforbundet 412 24 861
Norges ingeniørorganisasjon (NITO) 902 95 020
Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) 908 65 486
Fellesorg. for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Norsk sykepleierforbund (NSF) 954 58 088
Samfunnsviterne 900 16 385
Vara verneombud
Norsk Fysioterapiforbund (NFF) 482 05 617
Utdanningsforbundet 975 16 016
Delta 901 29 962

Vaktmestere

Ansatte i avdelingen Vaktmestere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fræna ungdomsskole, Bøtunet, Sylte/Malme og Aureosen/Jendem 959 96 601
Vedlikehold 416 77 952
Fræna sjukeheim, Frænahallen, legekontoret og hovedkjøkkenet 922 51 033
Hustad skole, barnehage og Farstad omsorgssenter 958 77 769
Bud skule, barnehage og Lundhaugen 917 72 876
Haukås skole, Tornes skole og barnehage 400 11 775