Velkommen til Fræna kommune

Tjenestemeny

Fokusnyhet

  • Her er det fint å være - og padle. Bildet er tatt i august 2006

    Aktiv på dagtid

    Aktiv på Dagtid er et lavterskel trenings- og aktivitetstilbud for alle som er over 18 år og enten er arbeidsledig, sykemeldt eller i en annen form...