Bud barne - og undgomsskole

Bud barne- og ungdomsskule er en 1 til 10 skole som ligger ytterst i Fræna kommune.

Skoleåret 2017/2018 er det 179 elever ved skolen, fordelt med 57 elever på småskoletrinnet, 65 på mellomtrinnet og 53 på ungdomstrinnet.

Det er 30 ansatte ved skolen. Dette inkluderer rektor, inspektør, merkantil, bibliotekar, pedagogisk personale og assistenter.

It's learning

It’s Learning er skolens læringsplattform, og det er viktig at foreldre og elever benytter seg av denne plattformen. Her legges det ut beskjeder, kontaktinformasjon, bilder mm. Alle digitale skjema og linker som foreldre benytter seg av legges ut på hjemmesiden inne på It’s Learning.

Link til foreldrepålogging på It's Learning finner du her.

 

Organisering av skoledagen

Bud skule - Organisering av skoledagen
Klassetime Klokkeslett
1.time 08:35 - 09:35
Pause 09:35 - 09:50
2.time 09:50 - 10:50
Matpause 10:50 - 11:20
3.time 11:20 - 11:50
4.time 11:50 - 12:50
Pause 12:50 - 13:05
5.time 13:05 - 14:05
6.time 14:05 - 15:05

 

Skolen slutter:

Skolen slutter:
Klokkeslett 12:50 14:05 15:05
Mandag 1.-4.trinn 5.-10.trinn
Tirsdag 1.-2.trinn 3.-10.trinn
Onsdag 1.-6.trinn 7.-10.trinn
Torsdag 1.-2.trinn 3.-7.trinn 8.-10.trinn 14:05 (partallsuker) 15:05 (oddetallsuker)
Fredag 1.-4.trinn 5.-7.trinn

Kontaktinformasjon

Elisabeth Langeland
Rektor Bud barne og ungdomsskole
E-post
Mobil 412 24 861
Morten Smedegård
Inspektør
E-post
Mobil 908 17 087
Randi Viken
SFO-leder
Telefon 71 26 89 10
SFO Bud barne- og ungdomsskule
Telefon 71 26 89 16
Mobil 954 46 730