Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 29 91 00
71 26 81 01
Skatt 71 26 81 35
Skatteoppkrever 71 26 81 38
Økonomisjef 71 26 81 20
IKT-sjef 71 26 81 12

Barnehage

Ansatte i avdelingen Barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Haugtussa barnehage 71 26 24 44
Styrer Hauglia barnehage 71 26 71 45
Styrer Lyngen barnehage 9165362
Enhetsleder barnehage 71 26 81 32
Styrer Sylte og Malme barnehage 71 26 80 80
Styrer Hustad barnehage 71 26 32 35
Styrer Tornes barnehage 71 26 32 35
Styrer Krohnstad Montessori barnehage 402 47 421
Styrer Utsyn barnehage 71 26 22 09
Styrer Jendem barnehage 71 26 03 70
Styrer Dalelia barnehage 71 26 63 50
Styrer Bud barnehage 71 26 32 35

Eksterne

Ansatte i avdelingen Eksterne
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Offentlig tannhelsetjeneste 71 28 46 10
116117
979 63 384
02800
482 62 765
Fræna Næringsforum 900 14 142
Daglig leder i Nordmøre og Romsdal friluftsråd
Svømmeinstruktør 416 05 079
116117
Daglig leder 993 98 360
Jo Petter  Nerlandsrem

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Flyktningetjenesten

Forvaltningskontoret

Ansatte i avdelingen Forvaltningskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder Forvaltningskontoret 71 26 81 79
Saksbehandler Forvaltningskontoret 71 26 81 88
Saksbehandler Forvaltningskontoret 71 26 81 47
Sekretær Forvaltningskontoret 71 26 81 46
Saksbehandler Forvatlningskontoret 71 26 81 81

Fræna og Eide opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Fræna og Eide opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 908 95 374
Teamleder norskseksjonen 400 19 648
Rektor Fræna og Eide opplæringssenter 928 44 596
Logoped 482 56 864
Teamleder spes.pedseksjonen 908 35 970

Helse og familie

Ansatte i avdelingen Helse og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 71 26 83 16 482 05 618
Ledende helsesøster 71 26 83 00
Enhetsleder 71 26 81 11

Helse og familie - Avlastning/konsulent funksjonshemmede

Ansatte i avdelingen Avlastning/konsulent funksjonshemmede
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent for funksjonshemmede 469 53 678

Helse og familie - Ergoterapeut i Fræna kommune

Ansatte i avdelingen Ergoterapeut i Fræna kommune
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 71 26 83 11 481 88 750

Helse og familie - Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsesøster 993 35 409
Helsesøster 993 33 868
Helsesøster 971 56 678
71 26 83 00
Ledende helsesøster 469 09 190
Helsesøster 469 07 343
Jordmor 905 84 944
Helsesøster 970 95 360
Helsesøster 941 76 999

Helse og familie - Hjelpemiddelforvaltning

Ansatte i avdelingen Hjelpemiddelforvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hjemmevaktmester 913 71 203

Helse og familie - Kommunalt ansatte fysioterapeuter

Ansatte i avdelingen Kommunalt ansatte fysioterapeuter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut
Avdelingsleder fysioterapeut, Frisklivsveileder 71 26 83 16 482 05 618
Fysioterapeut, Frisklivsveilder 71 26 83 12 468 85 239
Fysioterapeut 71 26 83 15 482 05 617
Fysioterapeut

Helse og familie - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege/smittevernlege 71 26 82 25 975 81 502

Helse og familie - Legekontor

Ansatte i avdelingen Legekontor
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Resepsjon 71 26 82 00
71 26 69 90

Helse og familie - Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale

Ansatte i avdelingen Privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Allmenn fysioterapi 71 26 51 20
Allmenn fysioterapi 71 26 51 20
Allmenn fysioterapi 71 26 51 20

Hjemmebaserte tjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmebaserte tjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Soneleder Haukås 71 26 72 30
Soneleder Eidem 71 26 01 99
Soneleder Knausvegen 71 26 94 55
Soneleder Hestehovvegen 38 71 26 71 18
Soneleder Lundhaugen omsorgssenter 71 26 65 30
Soneleder Holalia og Hestehovvegen 14 71 26 71 18
Soneleder hjemmetjenesten 907 47 363
Enhetsleder hjemmetjenesten og institusjonstjenesten 71 26 81 23
Kreftkoordinator 902 35 651
Soneleder Auretunet omsorgssenter 71 26 82 80 477 59 218

Institusjon

Ansatte i avdelingen Institusjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fræna sjukeheim 71 26 82 33

Døgnåpen telefon: 71268230

 

Fræna sjukeheim 71 26 82 34

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 33

Døgnåpen telefon: 71268230

Fræna sjukeheim 71 26 82 35

Døgnåpen telefon: 71268230

Vederlagsberegning 71 26 81 49
Styrer Farstad Aldersheim 71 26 30 50
Leder for hovedkjøkkenet 950 00 737
Styrer Fræna sjukeheim og omsorgssenter 71 26 82 31
Styrer Bøtunet 71 26 66 10

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 71 26 81 33
Kultursjef 71 26 81 44 922 87 766
Fræna Frivilligsentral 908 66 825

Kultur - Biblioteket

Ansatte i avdelingen Biblioteket
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar Hustad fengsel 71 26 30 24
Bibliotekar 71 26 28 80
Bibliotekansatt 71 26 28 80
Biblioteksjef 71 26 28 80 454 71 315

Kultur - Bjønsundruta

Ansatte i avdelingen Bjønsundruta
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
971 81 900

Kultur - Kirken

Ansatte i avdelingen Kirken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 26 66 70 411 47 857

Kultur - Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Gitarlærer 970 99 902
Lærer i messing, piano/keyboard og dirigent 412 48 541
Danselærer 467 69 613
Rektor kulturskolen 71 26 81 43 482 16 186
Lærer i slagverk og piano/keyboard 943 65 755
Gitarlærer 908 65 486
Visuelle kunstfag 416 05 079
Lærer i fiolin, kammerorkester, gitar og ukulele 975 67 986
Pianolærer 413 29 111
Sanglærer (vikar for Sara Pernille) 400 40 484
Sanglærer 907 21 289

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbruk 71 26 81 21
Landbruk 71 26 81 24
Landbruk Eide 71 29 91 00
Landbrukssjef 71 26 81 26

Mestringsenheten

Ansatte i avdelingen Mestringsenheten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Mestringsenheten 926 84 205
Leder Gnisten dagtilbud 906 00 517

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Ordfører

Ansatte i avdelingen Ordfører
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varaordfører 936 00 866
Ordfører 926 89 727

Personal og organisasjon

Ansatte i avdelingen Personal og organisasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagansvarlig lønn 71 26 81 17
Lønnsmedarbeider 71 26 81 14
Personalsjef 71 26 81 13
Lønnsmedarbeider 71 26 81 06
Personalrådgiver 71 26 81 22

Politikere

Ansatte i avdelingen Politikere
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker AP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker H
Politiker AP
Politiker Ap 906 05 333
Politiker H
Politiker AP
Politiker FRP
Politiker AP
Politiker H
Politiker SP
Politiker SV
Politiker H 932 93 810
Politiker H
Politiker AP
Politiker H
Politiker V
Politiker H
Politiker H
Politiker H
Politiker KRF
Politiker V
Politiker AP
Politiker SP
Politiker KRF
Politiker H
Politiker KRF
Politiker H
Politiker SP
Politiker AP
Politiker SV
Politiker AP
Politiker Sp 476 05 620
Politiker Sp 905 03 832
Politiker H
Politiker FRP
Politiker SP
Politiker H
Politiker KRF
Politiker KRF
Politiker Krf 952 58 317
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker KRF
Politiker SV
Politiker SP
Politiker FRP
Politiker H
Politiker SP
Politiker AP
Politiker H
Politiker FRP
Politiker FRP
Politiker AP
Politiker Sp 950 00 373
Politiker AP
Politiker V
Politiker AP
Politiker KRF
Politiker KRF
Politiker SP
Politiker SP
Politiker SP
Politiker Frp 950 65 544
Politiker AP
Politiker AP
Politiker FRP

Regnskap

Ansatte i avdelingen Regnskap
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Regnskap 911 31 137
Regnskap 992 89 233
Regnskap 992 89 234
Regnskap 992 89 235

RIR

Ansatte i avdelingen RIR
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
71 21 34 50

Besøksadresse:

Årøsetervegen 56
6422 Molde

 

Rådmannen sin stab

Ansatte i avdelingen Rådmannen sin stab
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 71 26 81 04
Skolefaglig rådgiver 71 26 81 25
Kommuneplanlegger 71 26 81 09
Næringskonsulent 71 26 81 10 928 38 783

Rådmannsteam

Ansatte i avdelingen Rådmannsteam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef 71 26 81 08
Kommunalsjef 71 26 81 15
Rådmann 71 26 81 28

Skole - Bjørnsund leirskole

Ansatte i avdelingen Bjørnsund leirskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Bjørnsund Leirskole 922 54 052

Skole - Bud barne- og ungdomsskule

Ansatte i avdelingen Bud barne- og ungdomsskule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Bud barne og ungdomsskole 71 26 89 10
Inspektør 71 26 89 12 908 17 087
SFO-leder 71 26 89 10

Skole - Fræna opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Fræna opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Logoped 908 95 374
Teamleder norskseksjonen 400 19 648
Rektor Fræna og Eide Opplæringssenter 928 44 596
Logoped 482 56 864
Teamleder spes.pedseksjonen 908 35 970

Skole - Fræna Ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Fræna Ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør 71 26 87 83
Rektor Fræna ungdomsskole 71 26 87 80
Sekretær 71 26 87 80
IKT-ansvarlig 986 59 899
Rådgiver 71 26 87 85

Skole - Haukås skole

Ansatte i avdelingen Haukås skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
SFO-leder 71 26 74 06 482 92 916
Inspektør 71 26 26 17
Rektor Haukås skole 71 26 26 17

Skole - Hustad barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Hustad barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær 71 26 62 50
Fagleder 477 14 702
Rektor Hustad barne og ungdomsskole 71 26 62 50 476 84 323

Skole - Jendem og Aureosen skole

Ansatte i avdelingen Jendem og Aureosen skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Inspektør
Rektor Aureosen og Jendem skoler 988 75 843
SFO - leder

Skole - Sylte og Malme skule

Ansatte i avdelingen Sylte og Malme skule
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Sylte og Malme skoler 71 26 55 83 922 21 228
Avdelingsleder mellomtrinn v/ Malme Skule 71 26 56 87 482 62 598
Avdelingsleder småtrinn v/ Sylte skule 71 26 55 83 977 99 626
SFO-leder 908 06 852

Skole - Tornes skole

Ansatte i avdelingen Tornes skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Tornes skole 71 26 91 84

Sørviskontoret

Ansatte i avdelingen Sørviskontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sentralbord 71 26 81 00
71 26 81 00
Byggesak og postregistrering byggesak, hjemmeside 71 26 81 72
Bostøtte, hjemmeside 71 26 91 69
Arkivleder 71 26 81 83
Post og arkiv 71 26 81 34
Enhetsleder Sørviskontoret. Veiledning byggesak/fradeling, kommunale boligtomter, hjemmeside 71 26 81 41
Kommunale avgifter 71 26 81 39

Teknisk drift og anlegg

Ansatte i avdelingen Teknisk drift og anlegg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Prosjektleder 71 26 81 27
Leder Driftsavdeling 71 26 81 56
Enhetsleder teknisk drift og anlegg 71 26 81 52 406 37 287
Renholdsleder 71 26 81 60
Konsulent 71 26 81 75
Arbeidsleder private avløp 71 26 81 62 997 02 264

Teknisk forvaltning

Ansatte i avdelingen Teknisk forvaltning
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Teknisk Forvaltning 71 26 81 71

Teknisk forvaltning - Brann og Feiervesenet

Ansatte i avdelingen Brann og Feiervesenet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagarbeider Brann/Feiing 415 26 177
Fagarbeider Brann/feiing 970 96 012
Varabrannsjef 71 26 81 66 909 69 779
Brannsjef 71 26 81 71
Feierlærling
Branninspektør 71 26 81 62 997 02 264

Teknisk forvaltning - Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Teknisk Forvaltning / Byggesakssjef 71 26 81 71
Jurist byggesak 71 26 81 74
Saksbehandler byggesak 71 26 81 55
Jurist byggesak 71 26 81 57

Teknisk forvaltning - Geodata

Ansatte i avdelingen Geodata
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Teknisk Forvaltning / Oppmålingssjef 71 26 81 71
Ingeniør Geodata 71 26 81 78
Ingeniør Geodata 71 26 81 77

Teknisk forvaltning - Plan

Ansatte i avdelingen Plan
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder Teknisk Forvaltning / Plansjef 71 26 81 71
Arealplanlegger 71 26 81 65

Tillitsvalgte

Ansatte i avdelingen Tillitsvalgte
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedtillitsvalgt Fagforbundet avd Fræna 906 60 962
Hovedtillitsvalgt Sykepleierforbundet 954 58 088
Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet Fræna