Møteplan for 2017

  • Alle møta i Kommunestyret og Plan og økonomiutvalet vert i utgangspunktet halde på kommunehuset. Driftsutvalet har møta sine rundt om i dei kommunale bygga i kommunen, sjå innkallinga for kvart møte kor møtet skal vere. Fellesnemnda har møte annakvar gong på Eide og i Fræna.
  • Alle møta er i prinsippet opne for publikum, dersom ikkje noko anna er bestemt.
  • Kommunestyremøta vert annonsert ved oppslag på kommunen si heimeside.
  • Sakspapira til alle møta er lagt ut på heimesida.

Det vert teke atterhald om endringar i møtedato og tidspunkt. Ring sørviskontoret, telefon 71 26 81 00, for detaljert informasjon. Ekstraordinære møte kan forekomme. Publikum er velkommne.

Møteplan 2017 for kommunestyret og hovudutvala er sett opp slik:

Dialogmøtene er møter mellom politikarane og administrasjonen. Det blir ikkje handsaming av politiske saker i desse møta.

På dei møtene som er merka med stjerne (*) er det folkevalgtopplæring for politikarane, desse møta kan vere i kombinasjon med handsaming av saker.

 

Møteplan for 1. halvår 2017
Møteplan for 1. halvår 2017
 JANUARFEBRUARMARSAPRILMAIJUNI 
Kommunestyret26.16.30.11.1. og 22.Felles KS-møte Eide og Fræna 28. juni
Plan- og økonomiutvalet12.2.16.27.18.8.
Driftsutvalet31.14.25.9.6.
Fellesnemnda17.(Eide)7.(Fræna)7.(Eide)18.(Fræna)23.(Eide)13.(Fræna)

 

Møteplan for 2. halvår 2017
Møteplan for 2. halvår 2017
 AUGUSTSEPTEMBEROKTOBERNOVEMBERDESEMBER
Kommunestyret31.28.19.16.14.
Plan- og økonomiutvalet17.14.5.2. 23. 30.
Driftsutvalet12.3. 31.28.
Fellesnemnda15.(Eide)19.(Fræna)24.(Eide)7.(Fræna)5.(Eide)
Stortingsvalg11.

 

 

 

 

 

 

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 23.12.2016 10:33
Fant du det du lette etter?