Fellesnemnda Eide-Fræna

Fellesnemndas oppgave er å forberede, samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og
bygge den nye kommunen. Dette inkluderer forberedende arbeid med økonomiplan og
budsjettet for det første driftsåret etter kommunesammenslåingen (jf. Inndelingslova § 26, 3.
ledd, 1. setning).
Andre arbeidsoppgaver og fullmakter for nemnda må fastsettes i reglement som vedtas av
kommunestyret.


Fellesnemnda består av 9 representanter fra Fræna kommune, og 9 representanter fra Eide
kommune. Fellesnemnda er valgt blant kommunestyrets medlemmer i tråd med
Inndelingslova § 26, 1. ledd, 4.setning. 

Bestemmelsene i Kommunelova om møte- og
talerett for ordfører, rådmann og ansatte gjelder også for fellesnemnda, jf. Kommunelova § 26. 

Fellesnemnda hadde sitt første møte 08.11.2016, og har månedlige møter i 2017. Tid og sted for møtene er satt opp i den politiske møtekalenderen. Møtene avholdes annenhver gang på Eide og i Fræna. Innkalling og protokoll er å finne på kommunens innsynsportal

Disse er valgt inn i fellesnemnda fra politikerne i Eide og Fræna:

Fellesnemnda Eide-Fræna
FRÆNA  
Fra Sp, Ap, SV og V:
MedlemVaramedlem
Tove Henøen, nestlederLaila Nøsen
Jan Arve DyrnesErling Hustad
Trond MalmedalArne Stavik
Sofie E H BrekkenTurid Magerøy
Kjell Arne IversenCecile Buaas
Annhild Viken SundeKjell Johan Berget
Per Bjørn Hokstad
Ottar Nerland
Hans Bjarne Tennøy
Elin Bjerkeseth
Ole Håkon H Farstad
Marie Austad
Fra H,Krf og Frp:
Elise FiskeJan Ove Breivik
Kjell LodeNils Christian Harnes
Sten JensenInger Lise N Skogstad
Sigrid Gjendem Fjørtoft
Johnny Varhol
Ingvar Hals
Oddvar Myrseth
EIDE
Høyre:
Egil Strand, LederStian Teistklubb
Eli SildnesCharlotte Inderhaug
Terje LyngstadOle Helge Nerland
Arbeiderpartiet:
Rune StrandArne Birger Silnes
Kari NergårdEgil Ekhaugen
Jarle Ugelstad KlavenesBirigt Leirmo
Kim Atle Kvalvåg
Senterpartiet:
Birgit DyrhaugFinn Joralf Lyngstad
Odd Arne HalaasKolbjørn Gaustad
Venstre:
Ragnvald Olav EideJohn Helge Strand
Publisert av Merete Rødal. Sist endret 23.12.2016 11:48
Fant du det du lette etter?