Driftsutvalet 2015-2019

Det er kommunestyret som vèl Driftsutvalet (DRUT). Valet gjeld for fire år. Driftsutvalet har 15 medlemar.

DRUT utgreier og gjev innstilling i saker som er delegert til DRUT og som skal handsamast i kommunestyret, samt gjer vedtak i dei saker kor kommunestyret har delegert avgjerdsmynde til DRUT, jfr. Kommunen sitt delegasjonsreglement.

DRUT sine hovedoppgåver er utvikling av innbyggjarane sine levekår i kommunen og de forhold som påverker desse gjennom m.a.:

•Fatte vedtak om tenestenivå og kvalitet innan eit tenesteområde kor saka er av meir prinsipiell karakter.

•Sjå til at kvalitet og kvantitet/omfang av tenesteproduksjonen/resultatet er som bestilt gjennom jamnleg rapportering frå rådmann/resultateinheitsleiarane - evaluering.

•Avklare grenseoppgang i forhold til lov- og regelverk, retningsliner, planer etc. på tenesteproduksjonen.

•Handsame ”grunngjeve” unnatak frå vedteke retningsliner, planer etc.

• Politisk ansvar for å gjennomføre nødvendige brukarundersøkjingar. ”

Møta vert halde i Kommunehuset, Kommunestyresalen. Møta vert halde på tirsdagar og tek til kl 14.00. Møta er opne for publikum. Møtetidspunkt og oversikt over dei sakene som skal handsamast, vert kunngjort på heimesida onsdag før møtet under fana "INNSYN".

Medlemmar i Driftsutvalet frå H/Frp/Krf 2015-2019
Medlemmar i Driftsutvalet frå H/Frp/Krf 2015-2019
Faste representantarVararepresentantar
Oddvar Myrseth
Iver Bertil KjørsvikPer Ståle Tornes
Inger Lise Nerland SkogstadAnders Sandvik
Hanna Sofie D FarstadBjørn Kåre Åsbø
Johnny VarholKjell Inge Hatle
Frank FyllingErling Reitan
Steinar Dale
Medlemmar i Driftsutvalet frå Ap/Sp/SV og V 2015-2019
Medlemmar i Driftsutvalet frå Ap/Sp/SV og V 2015-2019
Faste representantarVararepresentantar
Ottar NerlandPaul Gunder Groven
Halvard BrekkenSynnøve Valle
Kjell Johan BergetTorstein Rønning
Cecilie Buaas KristengårdPer Bjørn Hokstad
Elin BjerkesethRose Maiken Flatmo
Hans Bjarne TennøyHilde Asbølmo Kjersem
Ole Håkon Havnes FarstadHelge Roar Åndal
Marie Olise AustadØyvind Valle
Guro HollingsholmCathrine Grønvold
Markus Farstad Andersen
Liv Inger Mahle Drejer
Bent Konrad Moen
Publisert av Merete Rødal. Sist endret 04.08.2017 11:11
Fant du det du lette etter?