Politisk organisering

Kommunestyret er det øverste besluttande organet i kommunen, med 31 medlemmar. I Fræna kommune har vi to hovudutval med kvar sine spesifikke ansvars- og arbeidsområde. Dette er Plan- og økononomiutvalet og Driftsutvalet. Desse utvala har fått delegert mynde til å avgjere dei fleste sakene innan sitt arbeidsfelt.
 

Plan- og økonomiutvalet har 16 medlemar, medan Driftsutvalet har 15 medlemar. Hovudutvala vert vald av kommunestyret, av og blant kommunestyret sine medlemar og varamedlemar. Kommunestyret kan til ei kvar tid vedta å opprette, omorganisere og nedleggje faste utval.

Kommunestyret og Plan og økonomitvalet held møte på måndagar og Driftutvalet har sine møte på torsdagar. Sjå i møteplana for avsatte datoar. På innsyn finner du de forskjellige utvalgene, datoer for møter samt saksfremlegg. 


Kommunen sin politiske struktur er organisert slik:

Politiske leiarar i Fræna kommune
Politiske leiarar i Fræna kommune
Funksjon:Namn:
OrdførarTove Henøen (Sp)
VaraordførarJan Arve Dyrnes (Ap)
Leiar i plan og økonomiutvaletTove Henøen (Sp)
Leiar i driftsutvaletOddvar Myrseth (KRF)
Leiar i administrasjonsstyretJan Arve Dyrnes (Ap)
Ansvarlig Merete Rødal. Sist endret 03.06.2014 12:32
Fant du det du lette etter?