Søknad om tilskudd fra Klima og miljøprogrammet 2017

Søknad om tilskudd fra Klima og miljøprogrammet 2017 med søknadsfrist 15.05.2017

Fylkesmannen kan gi støtte til praktisk rettet kunnskapsutvikling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til at målene for programmet nås.
Les mer på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider.  

Søknadsskjema.

Send søknad til Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/Magna Bergem, Postboks 2520, 6404 Molde, eller som e-post til:
fmmrpostmottak@fylkesmannen.no 

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 30.03.2017 12:29
Fant du det du lette etter?