Pressemelding: Romsdalsfisk AS og Fræna kommune inngår avtale om industriareal

Avtale Romsdalsfisk AS.jpg - Klikk for stort bilde

Romsdalsfisk AS har inngått opsjonsavtale med Fræna kommune om kjøp av et større industriareal på Indre Harøy i Fræna. Romsdalsfisk AS ønsker å utvikle virksomhet innen fiskeindustri med hovedvekt på et anlegg for landbasert oppdrett av laks og ørret.

Romsdalsfisk AS og Fræna kommune har i lengre tid forhandlet om området på Indre Harøy som i dag inneholder virksomheten til Viken Pukkverk AS. Pukkverksdriften vil bli avsluttet i løpet av 2018, da tilgjengelige steinressurser vil være uttømt.

Området som er omfattet av opsjonsavtalen, er på ca. 120 dekar. I tillegg til opsjonsavtalen, som løper fram til 1. oktober 2018, har partene forhandlet kjøpsavtale som vil komme til anvendelse dersom Romsdalsfisk AS velger å utløse sin kjøpsopsjon. Romsdalsfisk AS skal benytte opsjonsperioden til å gjøre nødvendige forstudier knyttet til virksomheten som planlegges på Indre Harøy.

Fræna kommune har tidligere fått utarbeidet en ekstern prisvurdering som verdsetter arealet til mellom 450 og 600 kr pr. kvadratmeter. Kommunen har også annonsert området for salg i lokale og nasjonale media.

Eierne av Romsdalsfisk AS er gründerne og eierne av selskapene Vikomar AS og Vikenco AS Kristoffer Reiten, Jonny Småge og Per Olav Mevold.

I en kommentar sier styreleder i Romsdalsfisk AS, Per Olav Mevold, at en er svært tilfreds med avtalen Romsdalsfisk AS har inngått med Fræna kommune. Mevold vurderer området på Indre Harøy som svært godt egnet for landbasert oppdrett både mht. størrelsen på arealet, god tilgang på sjøvann av god kvalitet og tilgang til etablert kaianlegg. Med annen fiskeindustri i området og nylig utvidet fiskerihavn, innebærer satsingen til Romsdalsfisk AS at Indre Harøy og Harøysundet vil kunne danne et tyngdepunkt for marin næringsvirksomhet i Midt-Norge.

Rådmann Anders Skipenes er glad for at kommunen har kommet til enighet med Romsdalsfisk AS om en avtale. Skipenes understreker at en etablering av landbasert oppdrett på Indre Harøy vil være solid forankret i Fræna kommunes planverk, der en vektlegger utviklingen av marin næringsutvikling og matproduksjon sterkt.

Opsjonsavtalen og kjøpsavtalen forutsetter begge politisk godkjenning. Saken behandles politisk i Fræna av plan- og økonomiutvalget torsdag 16. mars og av kommunestyret den 30. mars.

 

Kontaktpersoner:

Styreleder Per Olav Mevold (952 25 553) – Romsdalsfisk AS

Rådmann Anders Skipenes (481 67 112) – Fræna kommune

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 09.03.2017 15:38
Fant du det du lette etter?