Navneforslag til nye Eide og Fræna kommune

Enkommune - vårt nye navn..jpg - Klikk for stort bilde

 

Nytt kommunenavn

Konkurransen om nytt navn og kommunevåpen med frist 1. april i år fikk inn ca. 80 forskjellige navneforslag. I ettertid har det vært møter med lederne i ungdomsrådene i Eide og Fræna, og med en historiker fra de begge kommunene.

Arbeidsgruppe 1 (Navn og kommunevåpen) har kommet frem til fire finalister til nytt kommunenavn. Disse skal opp til behandling  og til endelig avgjørelse hos fellesnemnda innen juni 2017.  Kommunevåpen vil bli behandlet senere.

Dette er de fire navnefinalistene:

  • Hustadvik(a)
  • Hustad
  • Vågeid(e)
  • Freneid(e)

*Forslagene er ikke i rangert rekkefølge.

Mer informasjon om navnefinalistene

Freneid(e)

Dette er den gamle ferdselsåra mellom de to kommunene og er landet som ligger mellom Frænfjorden i Romsdal og Isingvågen på Nordmøre. Førsteleddet kan komme av fjordnavnet Fræni som man tror stammer fra frænn som betyr lys, skinnende og glinsende, slik som fjorden er når det er fint vær. Ei anna tolking er at det kan komme fra det islandske ordet frenje, noe som freser, skummer eller hyler, og man sikter da til lyden når det blåser kraftig på fjorden. Ingvar Øien skriver i Romsdals Budstikke 4. mars 2017 at sisteleddet "Eide er dativforma til eid, ein overgang, eller ein veg over land mellom vatn/elvar. Ordet er gammelt, vi finn det i eit germansk substantiv, aida, frå indoeuropeisk å gå."

Vegen over Freneidet bind de to kommunene sammen og vil bli ei av de mest trafikkerte strekningene i den nye kommunen.

 

Hustad

Navnet er omtalt i Gamalt frå Fræna 1990 i en artikkel av Helge Sandøy.

Navnet betyr vel rett og slett en stad der det er plassert hus. Hustad er også navnet på kongsgarden som Øystein Magnusson eide og der han døde i 1123.

Eldste skriftlige belegget er datert 2. august 1329 i Bergen med skrivemåten Hustodum, Diplomatarium Norvegicum b. 2, s. 149, nr. 172. Dette diplomet mener man antyder at Margrete, datter av herr Peter Edøy, og hennes mann Tidemann av Lybekk kunne ha bodd på Hustad.

Hustadgodset rådde over store landområder og var også eid av Rosenkrantzætta, ei dansk adelsslekt. Prosten Knud Mand var den siste eier av restene etter Hustadgodset. Han testamenterte det til Reknes Hospital i Molde ca. 1714. Leieinntektene skulle gå til drift av hospitalet. De siste eierandelene ble utløst så sent som i begynnelsen av 1960-åra.

Navnet finnes også 5 andre steder i Norge: i Hjørundfjorden, i Gol, på Inderøya, i Gildeskål og i Lødingen. De eldste skrivemåtene peker tilbake til den gammelnorske forma Husastaðir.

Hustad og Hustadgodset er nevnt i Aslak Bolts jordebok fra 1440 årene.

 

Hustadvik(a)

I Store norske leksikon er Hustadvika beskrevet som et åpent havstykke i leia mellom Molde og Kristiansund. Farvannet er grunt og oppfylt av mindre øyer og skjær og med Norskehavet stående like på. Av denne grunn har det skjedd atskillige forlis på Hustadvika. Ved det nordre innløpet til Hustadvika ligger Kvitholmen fyr og her fører Lauvøyfjorden inn på austsida av Eide. Ved det sørlige innløpet til Hustadvika ligger Bjørnsund fyr utafor munningen av Harøyfjorden.

Det har fått navnet sitt etter storgarden Hustad som ligger nesten midt på havstrekninga med utgangspunkt i yttergrensene mot sør og nord. Det strekker seg over begge kommunene og er noe folket i de to kommunene i fellesskap kan assosiere seg med. Det er regna som et av de farligste langs norskekysten og utallige skip har forlist her. Farvannet er ureint i ei strekning på mellom 3 - 4 km fra land.

 

Vågeid(e)

Dette nye navnet er sammensatt av gardsnavnet Vågøy og kommunenavnet Eide. Vågøy ligger i den sørligste delen av nåværende Fræna kommune og viser til en våg eller bukt og ei øy. Her står Vågøy kirke, nevnt som kirkesogn i 1336 og som var annekskirke under Aukra inntil Frænen ble utskilt som eget prestegjeld i 1859. Vågøy var også navnet på herredet fram til det ble skifta ut med Frænen i 1860 og Fræna i 1918.

Sammenstilling av disse to navna gir Vågeid(e). Et spenstig, nytt navn som både har historisk sus over seg og som også peker framover, den som intet våger, intet vinner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 30.05.2017 09:33
Fant du det du lette etter?