Moderasjonsordninger - foreldrebetaling for barn i barnehage for foreldre med lav inntekt

Barn - Klikk for stort bilde Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass.

Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen.

 

 

Maksprisen økes 

Samtidig økes maksprisen fra 1. mai til 2 580 kroner, en realøkning på 100 kroner sammenlignet med i 2014. Husholdninger med lavere inntekt enn 466 333 kroner vil betale mindre enn den nye maksprisen for en barnehageplass.

Endringene i forskriften ble vedtatt fredag 17. april 2015.

 

Du kan søke om reduksjonen i foreldrebetalingen

Søknad om redusert foreldrebetalingen skal sendes kommunen som barnehagemyndighet. Endringene i forskriften omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Søknad om redusert foreldrebetaling: Søknadsskjema (PDF, 149 kB)

Du kan også få søknadsskjemaet i den enkelte barnehage.
Selvangivelsen(e) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår av gangen.

Foreldre med rett på reduksjon med barn i private barnehager skal også søke om reduksjon til kommunen. Kommunen gir deretter informasjon til de private barnehagene om hva de med rett på reduksjon skal betale. Private barnehager får refundert inntektstapet fra kommunen.

Selvangivelsen vil normalt inneholde de fleste skattepliktige kapital- og personinntekter. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Foreldrebetalingen skal per år maksimalt utgjøre 6 pst. av husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Det må derfor legges sammen personinntekt og kapitalinntekt som gjenfinnes på selvangivelsen(e) levert med søknaden. I tillegg må det legges til eventuelle inntekter som søker har opplyst om, men som ikke er forhåndsutfylt i selvangivelsen.

Foreldrebetalingen skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Søknad 

Søknad om redusert foreldrebetaling sendes til:

Fræna kommune
Barnehageansvarlig
Rådhuset
6440 Elnesvågen

Søskenmoderasjon

Dersom husholdningen har flere barn i barnehage, skal den få søskenmoderasjon for de andre barna. For barn nummer to i barnehagen skal husholdningen betale 70 % av det den betaler for det første barnet. For tredje eller flere barn skal husholdningen betale 50 % av det den betaler for første barn.

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Mer informasjon om ordningen finner du på Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

 

Gratis kjernetid for 4- og 5 åringer fra 1. august 2015

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Benytt samme søknaddskjema som for redusert foreldrebetaling lengre opp i artikkelen.

Publisert av Merete Rødal. Sist endret 09.01.2017 14:08
Fant du det du lette etter?