Vaksiner

Helse- og omsorgstjenesten tilbyr deg vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med din fastlege eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder:

  • Barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • Årlig sesonginfluensavaskinasjon til personer som er særlig utsatte
  • Vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • Andre vaksiner til visse risikogrupper (pneumonokkvaksine, hepatittvaksine, BCG)

Målgruppe
Personer som bor eller har midlertidig tilhold i kommunen

Kriterium/vilkår
Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer osm er i risikogruppene og som skal få tilbud om sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter rettningslinjer fra Najonalt folkehelseinstiutt.

Pris for tjenseten
Barnevasksinasjon er gratis, ellers betaler du en egenandel.

Regelverk
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten

Lover
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 1-1 - Formål

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester

Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) kapittel 3 Undersøkelser og vaksinasjoner

Forskrifter
Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram

Klage
Dersom du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 

Publisert av Siw Marika Johansen. Sist endret 29.09.2016 15:36
Fant du det du lette etter?